Istorici gorjeni prezenți la manifestările comemorative dedicate Centenarului Marelui Război. Mărășești, 1917-2017

DSCN0300

La manifestările organizate, duminică, la Mausoleul Eroilor de la Mărășești, cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la Marele Război, s-au aflat și reprezentanți ai județului Gorj, printre aceștia numărându-se prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj și președinte al Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj, d-nul Nicolae Muja, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, dar și istoricii gorjeni, prof. dr. Dumitru Cauc, prof. Andrei Popete Pătrașcu și dr. Valentin Pătrașcu, membri ai S.Ș.I.R. Gorj.

Manifestările omagiale au debutat cu un ceremonial militar și religios, intonarea imnului național, depuneri de coroane de flori, alocuțiuni ș.a. În deschiderea evenimentului, trei avioane F16 au survolat cerul deasupra Mausoleului de la Mărăşeşti, în timp ce președintele Klaus Iohannis a decorat drapelele de luptă a mai multor unităţi militare, continuatoare a celor care au luptat în Primul Război Mondial, în prezența a peste 10.000 de oameni

Mausoleul Eroilor Mărășești este considerat a fi unul dintre cele mai impunătoare monumente din Europa, fiind construit în perioada 1923-1938 în memoria eroilor căzuți pe aceste locuri  în luptele din 1917 și inaugurat la 18 septembrie 1938. Monumentul are ca piesă centrala Cupola Gloriei. Basorelieful exterior al acestuia a fost realizat de către sculptorii Cornel Medrea și Ion Jalea. În centrul mausoleului se află amplasat sarcofagul generalului Eremia Grigorescu, comandantul operațiunilor militare de la Mărășești. În confruntările de la Mărăşeşti au murit 480 de ofiţeri şi 21.000 de soldaţi români, în prezent mausoleul adăpostind osemintele a 5.073 de soldaţi şi ofiţeri în 154 de cripte individuale şi nouă cripte comune.

Istoricul gorjean Dumitru Cauc a primit Premiul „Constantin C. Giurescu” din partea Societății de Științe Istorice din România

La finalul acestei săptămâni au fost acordate Premiile Societății de Științe Istorice din România pentru anul 2016. Ca și în alți ani, Gorjul s-au regăsit pe lista laureaților pentru contribuțiile la dezvoltarea istoriografică. Lucrarea „Monografia comunei Negomir”, scrisă de istoricul Dumitru cauc, apărută la Craiova, în anul 2016, a fost distinsă cu Premiul „Constantin C. Giurescu” al Societății de Științe Istorice din România.

De curând, în cadrul Cursurilor de Vară ale Societății de Științe Istorice din România, desfășurate în acest an la Târgu-Mureș, s-au acordat Premiile Societății de Științe Istorice din România pentru anul 2016. Printre laureații ediției din acest an s-a numărat și istoricul gorjean Dumitru Cauc, distinsul profesor publicând la editira Universitaria din Craiova „Monografia Comunei Negomir”. Cele două volume adună circa 900 de pagini A4, cu informații și fotografii, structurate în cinci capitole: Cadrul natural, Cadrul istoric, Cadrul socio-demografic, Cadrul economic şi Cadrul spiritual. Rodul unei documentări bogate în arhive și cărți de specialitate, cartea va rămâne un reper în istoriografia locală și națională.

Despre povestea acestei cărți, prof. dr. Dumitru Cauc declara pentru ziarul „Vertical” că lucrarea „valorizează informațiile de arhivă culese de-a lungul a trei decenii, dar și din memoria colectivă. Pentru a răspunde criteriului de onestitate, am apelat la înregistrări electronice. Am cules informații atât de la bătrânii satelor, cu vârste cuprinse între 60 și 100 de ani, cât și de la urmașii unor eroi, de la făurarii satelor, de la intelectuali, oameni cu funcții de răspundere, de la oameni obișnuiți etc. (…) Consistența lucrării a fost dată de studierea fondurilor arhivistice aflate în Arhivele Naționale de la București, Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Craiova. Informații prețioase am obținut din arhivele școlilor Raci și Negomir și din arhiva Primăriei Negomir.”

diploma Cauc

 

Profesori gorjeni la cursurile Școlii de Vară organizate de Societatea de Științe Istorice din România

În perioada 21-26 iulie 2017 a avut loc la Târgu Mureș, Școala de Vară organizata de Societatea de Științe Istorice din România, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș. Co-directorii Școlii de Vara au fost: prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu și prof. univ. dr. Laurențiu Vlad.

La activități au participat peste 50 de profesori din învățământul preuniversitar, doctoranzi, cercetători din țara ș.a. Au fost susținute lucrări cu o tematică dedicată evenimentele care au avut loc  în timpul Primului Război Mondial. Lucrările Școlii de Vară s-au desfășurat pe ateliere la Sighișoara și biblioteca Teleki, au fost organizate mese rotunde, dezbateri și vizite de documentare.
Filiala Gorj a S.Ș.I.R.  a fost reprezentată  de prof. Dorel Șorop, prof.  Angelica Necșulea, prof. Andrada Slăvuțeanu și prof. Gabriel Slăvuțeanu. Profesorii prezenți au participat la lucrările pe secțiuni, s-au implicat în dezbateri, au susținut lucrări pe teme de specialitate etc. Activitatea lor a fost apreciată de colegii din S.Ș.I.R., printre aceștia numărându-se și secretarul filialei București, doamna prof. dr. Ioana Rieber.

Dezvelirea plăcii comemorative de la Drobeta-Turnu Severin, în memoria celor zece martiri gorjeni răpuși de germani în anul 1917

Marți, 11 iulie 2017, la Drobeta-Turnu Severin a avut loc un eveniment evocator dedicat celor zece eroi martiri gorjeni executați în vara anului 1917 de armata germană, acuzați că au susținut grupul de partizani condus de învățătorul Victor Popescu. La inițiativa urmașilor celor zece martiri gorjeni a fost dezvelită o placă memorială în amintirea acestora, urmând ca în anul 2018, cu ocazia Centenarului Marii Unități Naționale, pe acest loc să fie ridicat și un monument dedicat eroilor martiri din localitățile Negomir, Bolboşi, Grozeşti, Dragoteşti, Covrigi şi Horăşti.

foto (144)

Evenimentul comemorativ a debutat la orele 10.00, în punctul „dealul Aluniș” din Drobeta-Turnu Severin, cu un ceremonial militar și religios dedicat celor zece eroi martiri gorjeni executați în urmă cu 100 de ani de către autoritățile militare germane, urmat de o slujbă de sfințire a plăcii omagiale, parastas pentru eroi, alocuțiuni și depunere de coroane și jerbe de flori.

Alături de oficialitățile mehedințene, la eveniment au participat și reprezentanți ai Gorjului: prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, primari din mai multe comune gorjene, precum Gheorghe Bilea de la Bolboşi sau Tudor Oiță de la Negomir. Lor li s-au alăturat istorici, cercetători, cadre militare active sau în rezervă, reprezentanți ai Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj, ai Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” Filialele Vâlcea și Gorj, moștenitori ai eroilor martiri uciși de către germani în urmă cu o sută de ani.

Inițiativa acestui proiect se datorează domnilor prof. dr. Dumitru Cauc și Vasile (Nicu) Mitroiu, strănepot al notarului martir Constantin Cojocaru, în semn de respect „față de jertfa de sânge adusă de înaintașii noștri pe altarul sfânt al patriei, la împlinirea a 100 de ani de la executarea la Turnu Severin a celor zece eroi din grupul „Victor Popescu”.

Pe placa memorială dezvelită marți, 11 iulie 2017, sunt inscripționate pentru veșnică pomenire numele celor zece martiri, așa cum au fost ei menționați într-o consemnare istorică, pe care o redăm: „Comandatura de Etapă 22, Turnu Severin la 11 iulie 1917. Încunoștințare: Prin sentința Consiliului de Război a Comandaturei de Etapă Nr. 22 din 8 iulie 1917, au fost osândiți la moarte pentru trădare în timp de război: 1. Notarul Constantin Cojocaru din Negomiru, 2. Moșierul Mihai Cernăianu din Horăști, 3. Învățătorul Nicolae Popescu din Covrigi, 4. Plugarul Stancu Croitoru din Grozești, 5. Plugarul Tudor Ungureanu din Grozești, 6. Plugarul Nicolae Marcu din Dragotești, 7. Plugarul Ilie Giumanca din Grozești, 8. Plugarul Ion Norocea din Bolboși, 9. Primarul Petre Vâlceanu din Bolboși, 10. Notarul Ion Brăescu din Bolboși. Această sentință a fost confirmată de Dl. Comandant pe ziua de 10 iulie 1917, sentința a fost astăzi executată (SS) Von Kusenberg”. 

Alături de oficialitățile gorjene, au depus jerbe de flori și autorităților publice județene și locale din Mehedinți: primarul Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Screciu, dar şi subprefectul județului Mehedinți, Andrei Stănișoară.

foto (53)

Faţă de durităţile armatelor de ocupaţie, Victor Popescu a organizat în rândurile populaţiei o mişcare de rezistenţă, care a avut diverse forme, de la refuzul colaborării cu inamicul şi până la lupta deschisă împotriva acestuia. Faptele sale de vitejie sunt de o importanţă majoră, mai cu seamă că a reuşit să adune în jurul său oameni hotărâţi, să lupte din umbră şi să îndure, până la ultima suflare împotriva autorităţilor germane şi austro-ungare. Pentru că nu au reuşit să îi prindă nici măcar prin trădare, autorităţile militare ale forţelor de ocupaţie au recurs la represiuni asupra familiilor acestor luptători. Mulți dintre aceștia au fost arestaţi, condamnaţi la moarte şi unii dintre ei executaţi. În urmă cu 100 de ani, Tribunalul militar german din Târgu Jiu a condamnat la moarte pe zece dintre aceștia sub acuzaţia de înaltă trădare în timp de război. Aflând de condamnarea la moarte a unor oameni care l-au ajutat, Victor Popescu a decis o lovitură îndrăzneaţă: atacarea închisorii din Turnu-Severin pentru a-i elibera pe toţi cei deţinuţi pentru că l-au susţinut. Grupul de partizani a atacat închisoarea în noaptea de 6/7 iulie 1917, reuşind să facă o spărtură în gardul acesteia, prin care o parte din deţinuţi au izbutit să fugă. Cei condamnaţi la moarte nu au putut să evadeze, iar atacul asupra închisorii a grăbit executarea lor de către germani. Cei zece martiri au fost ucişi la 11iulie 1917. În faţa plutonului de execuţie, aceştia au avut o atitudine demnă.

foto (86)

Evenimentul de marți, 11 iulie, desfășurat la Drobeta-Turnu Severin se încadrează în Programului manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Marii Unități Naționale. Placa memorială, iar de la anul, monumentul dedicat celor zece eroi martiri, vor sta mărturie eroismului celor care nu și-au precupețit viața, pentru apărarea acestui pământ. Cei zece martiri pe ale căror oseminte odihnește astăzi pământul Gorjului și al Mehedințiului, stau de veghe generațiilor de azi și de mâine, prin sacrificiul lor de sânge. Locul pe care astăzi a fost dezvelit însemnul nepieritor al jertfei lor respiră, de un secol, aerul tare al istoriei, prin paginile scrise cu sânge nevinovat în ziua de 11 iulie 1917, când cei zece martiri din Negomir, Bolboşi, Grozeşti, Dragoteşti, Covrigi şi Horăşti s-au aruncat în brațele morții convinși că jertfa lor nu este una inutilă. Au iubit mai mult decât propria viață: libertatea, credința și țara. Știuți sau neștiuți, păstrați în memorie sau uitați, se cuvine să le mulțumim eroilor martiri morți pentru crezul lor la Drobeta-Turnu Severin și celor doi oameni care astăzi i-au așezat pentru totdeauna în memoria posterității prin inițiativa dezvelirii acestei plăci memoriale: prof. dr. Dumitru Cauc și Vasile (Nicu) Mitroiu.

foto (78)

In memoriam. Comemorarea celor zece eroi martiri gorjeni uciși de către germani în vara anului 1917, la Turnu-Severin

inaltarea-domnilor-ziua-eroilor-romani-

În comuna Fărcăşeşti, Şcoala Gimnazială din Valea cu Apă poartă de câţiva ani, numele unuia dintre eroii neamului – al celui ce a fost sublocotenent Victor Popescu. O îndreptare târzie faţă de un luptător împotriva nedreptăţilor impuse de ocupanţii nemţi şi austrieci, din timpul primului război mondial. Faţă de durităţile armatelor de ocupaţie, Victor Popescu a organizat în rândurile populaţiei o mişcare de rezistenţă, care a avut diverse forme, de la refuzul colaborării cu inamicul şi până la lupta deschisă împotriva acestuia. Faptele sale de vitejie sunt de o importanţă majoră, mai cu seamă că a reuşit să adune în jurul său oameni hotărâţi să lupte din umbră şi să îndure, până la ultima suflare împotriva autorităţilor germane şi austro-ungare. Pentru că nu au reuşit să îi prindă nici măcar prin trădare, autorităţile militare ale forţelor de ocupaţie au recurs la represiuni asupra familiilor luptătorilor de gherilă. Mulți dintre aceștia au fost arestaţi, condamnaţi la moarte şi unii dintre ei executaţi de inamic.

În urmă cu 100 de ani, Tribunalul militar german din Târgu Jiu a condamnat la moarte 10 cetăţeni din localităţile Negomir, Bolboşi, Grozeşti, Dragoteşti, Covrigi şi Horăşti sub acuzaţia de „înaltă trădare în timp de război”.

Aflând de condamnarea la moarte a unor oameni care l-au ajutat, Victor Popescu a decis o lovitură îndrăzneaţă: atacarea închisorii din Turnu-Severin pentru a-i elibera pe toţi cei deţinuţi pentru că l-au susţinut. Grupul de partizani a atacat închisoarea în noaptea de 6/7 iulie 1917, reuşind să facă o spărtură în gardul acesteia, prin care o parte din deţinuţi au izbutit să fugă. Cei condamnaţi la moarte însă, nu au putut să evadeze, iar atacul asupra închisorii a grăbit executarea lor de către germani. Cei zece martiri au fost ucişi la 11/24 iulie 1917. În faţa plutonului de execuţie, aceştia au avut o atitudine demnă.

În memoria acestora, la inițiativa domnilor prof. dr. Dumitru Cauc și Nicolae Mitroiu, în locul unde acum 100 de ani au fost uciși cei zece eroi martiri, marți, 11 iulie 2017, la Turnu Severin, va fi dezvelită o placă omagială, însoțită de alocuțiuni, parastas și o slujbă de pomenire. Vor lua parte la eveniment, oficialități locale și județene din Mehedinți și Gorj, primari din comunele gorjene, istorici și cercetători, reprezentanți ai arhivelor, cadre militare active și în rezervă, moștenitori ai celor zece martiri gorjeni, iubitori ai trecutului și istoriei.

La eveniment va lua parte și o delegație a Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj, conducerea acesteia salutând inițiativa comemorării celor zece eroi martiri uciși la Turnu-Severin în urmă cu un secol de către trupele de ocupație germane.

Școala de Vară SȘIR: Târgu Mureș, 21-26 iulie 2017

centru-targu-mures_header_img

Ca și în anii precedenți, SȘIR organizează o Școală de Vară care anul acesta se va desfășura la Târgu Mureș în perioada 21-26 iulie 2017, în organizarea Filialei Mureș a SȘIR și a Universității „Petru Maior” din localitate. Tema centrală va fi Marele Război: trăiri, memorii, consecințe.

Programul științific va fi definitivat de un grup de lucru format din prof. dr. Cornel Sigmirean, președintele Senatului Universității „Petru Maior”, prof. dr. Laurențiu Vlad, prorector al Universității din București, conf. dr. Corina Teodor, președintele filialei Mureș a SȘIR, și lect. dr. Andrei Florin Sora, membru al Biroului Național Executiv al SȘIR. Activitățile de formare clasice vor fi îmbinate cu forme interactive de pregătire, incluzând vizite de studiu la diverse obiective din localitate și din județul Mureș.

Participanții la școala de vară, în urma unei evaluări și certificări a competențelor profesionale dobândite, vor primi credite de formare şi dezvoltare profesională.

Taxa de participare va fi de 500 de lei (acoperă cazare 6 nopți începând cu 20/21 iulie, 3 mese/zi, mape & hand-out-uri, activitățile incluse în program; nu se acoperă: transportul participanților până la/de la Târgu Mureș). Suma se va depune prin transfer bancar în contul Societății de Științe Istorice din România, IBAN RO36RNCB0076029411430001, cu mențiunea „taxă de participare la Cursurile de Vară ale SȘIR (Târgu Mureș, 21-26 iulie 2017) pentru dl./dna. ……………., membru al filialei ………. a SȘIR”; copia documentului de certificare a depunerii sumei (sau a viramentului bancar) va fi transmisă prin e-mail în formă scanată pe adresa secretariatssir@gmail.com, iar Secretariatul va confirma prin e-mail înregistrarea participării în limita numărului de 50 de locuri rezervate pentru membrii Societății de Științe Istorice din România.

Data limită pentru plata taxei de participare este 30 iunie 2017.

Membrii filialei Mureș a Societății de Științe Istorice din România, care nu au nevoie de cazare, vor fi scutiți de taxa de participare, urmând să achite doar contravaloarea cheltuielilor directe ce le-ar reveni (acces la diverse obiective în timpul excursiilor, masa etc.).

Acum și pe Facebook!

facebook

„Imn pentru Domnul Tudor”, pe Câmpia Soarelui de la Padeş

Duminică, 4 iunie 2017, începând cu orele 10.00, gorjenii sunt aşteptaţi pe Câmpia Soarelui de la Padeş, în cadrul manifestării evocatoare „Imn pentru Domnul Tudor”.

Program:
– Semnal de trompeți, marșul de întâmpinare;
– Primirea oficialităților și a delegaților;
– Intonarea Imnului de Stat al României;
– Alocuțiune de bun – venit:
> Antonie Serafim, primarul comunei Padeș;
– Slujbă de pomenire pentru Tudor și pandurii săi;
– Alocuțiuni evocatoare:
> Ciprian – Adrian Florescu – prefectul Județul Gorj;
> Mihai – Cosmin Popescu – președintele Consiliului Județean Gorj;
> Gheorghe Nichifor – istoric, vicepreședinte Consiliul Județean Gorj;
> Alexandru Păsărin – președintele Ligii Culturale „Fiii Gorjului”;
– Ceremonialul Depunerii de coroane;
– Moment literar – muzical evocator susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și invitații săi.

Eveniment organizat și susținut de: Consiliul Județean Gorj; Instituția Prefectului Județului Gorj; Consiliul Local și Primăria Comunei Padeș; Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; Societatea de Științe Istorice din România – Filiala Gorj; Ansamblul artistic profesionist „Doina Gorjului”; Școala Populară de Artă; Liga Culturală „Fiii Gorjului” București; Garnizoana Târgu Jiu; Inspectoratul Județean de Poliție Gorj; Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu”; Parohia Padeș.

dsc048141

Consiliul Național S.Ş.I.R. – Timişoara 2017

În zilele de 26 şi 27 mai 2017 s-au desfăşurat la Timişoara lucrările Consiliului Naţional SȘIR, Gorjul având trei reprezentanţi la nivelul acestei structuri care reprezintă toţi istoricii din România. La reuniunea din acest an, au fost reprezentate peste 20 de filiale S.Ş.I.R.

Oraşul Timişoara a găzduit în zilele de 26 şi 27 mai 2017, Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. Reuniunea a fost prezidată de prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, preşedintele SSIR din România, prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretarul general SSIR,  prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, vicepreşedinte, prof. dr. Mihai Pârvulescu, preşedinte Filiala Timiş şi prof. dr. Dumitru Tomoni, preşedinte Filiala Făget. Din partea Gorjului au participat la lucrări prof. dr. Dorina Nichifor – membru al Biroului Naţional Executiv al SSIR, prof. dr. Marcela Mrejeru şi prof. Andrei Popete-Pătraşcu, membri în Biroul Executiv SSIR Gorj.

În cadrul Consiliului Național a fost lansat şi nr. LXXXIV/2017 al Revistei Studii şi Articole de Istorie, care se adresează atât cercetătorilor cât şi profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar.

untitled

untitled1

 

Simpozion de istorie la Târgu-Jiu, dedicat eroinei Ecaterina Teodoroiu

Sub egida Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj se vor desfășura la Târgu-Jiu în data de 31 mai 2017, lucrările Simpozionului Județean „Gorjul – vatră de istorie românească”, ediția a XXXII-a, cu tema: „Centenar. Ecaterina Teodoroiu – eroina poporului român”.
Evenimentul reunește numele unor istorici, cercetători, arhiviști, muzeografi și publiciști gorjeni, care de-a lungul timpului, prin contribuția lor, au păstrat vie în memoria posterității personalitatea, faptele de arme și sacrificiul eroinei Ecaterina Teodoroiu. Simpozionul din acest an este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Asociația „Școala Gorjeană”,  fiind găzduit de către Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.

Program Simpozion

Ora 9.00 – 930

  • Raport de activitate al Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România, în perioada 2016-2017 – prof. dr. Gheorghe Nichifor.
  • Prezentarea cărții Contribuții la o posibilă bibliografie istorică a Gojului, Iași, Editura Pim, 2016, autor Gheorghe Nichifor.

Ora 9.30 – 11.00

Simpozion: Centenar. Ecaterina Teodoroiu – eroina poporului român

  • Momente de grație din istoria națională – Războiul de Întregire Națională (prof. Cornel Șomîcu)
  • Ecaterina Teodoroiu – eroina neamului românesc (dr. Ion Mocioi)
  • Obiecte personale ale Ecaterinei Teodoroiu aflate în colecțiile Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu” (dr. Valentin Pătrașcu)
  • Ecaterina Teodoroiu în arhivele gorjene (arhivist Cristina Paula Vasiloiu)
  • Aspecte privind participarea locuitorilor din Glogova la Războiul de Întregire Națională (prof. Raț Jana Daniela)

Ora 11.00 – 12.00

Vizionare film documentar: Ecaterina Teodoroiu. Eroina poporului român, realizat de documentaristul Dorin Brozbă.

AFIS 2017