Simpozionul internaţional „Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate” (12-13 mai 2010 – Craiova)

       În perioada 12-13 mai 2010, s-a desfăşurat la Craiova, Simpozionului internaţional „Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate”, având drept scop integrarea culturii şi civilizaţiei evreieşti în activitatea educativă. Evenimentul a fost organizat de Universitatea din Craiova, Centrul Internaţional pentru Studierea Holocaustului Yad-Vashem din Ierusalim, Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale. Departamentul Studii Ebraice şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Au fost invitaţi  la acest simpozion membrii Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Dolj, prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean şi  lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu, dar şi preşedintele Comunităţii Evreieşti din Craiova prof. univ. dr. Corneliu Sabetay şi două cadre didactice din Israel, Chava Baruch şi Galit Avitan. Dezbaterile ce s-au desfăşurat pe durata celor două zile la Craiova pe tema evreilor au vizat întregul lanţ de evenimente din istoria „poporului sfânt” începând cu Evul Mediu şi până în contemporaneitate. „Vom prezenta segmente foarte importante care privesc relaţiile dintre români şi evrei, ceea ce a constituit la noi problema evreiască în a doua jumătate a secolului al XIX – lea  la şi începutul secolului al XX-lea. De asemenea, aspecte privind istoria evreilor în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, despre Holocaust şi, fireşte, chiar evenimente mult mai apropiate precum „Războiul de şase zile” – preciza prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, şeful catedrei de Istorie de la Universitatea din Craiova.

       Amintim printre temele discutate: „Calvarul evreilor din Ardeal în timpul celui de al Doilea Război Mondial” (prof. univ. dr. Corneliu Sabetay), „Eşecul toleranţei creştine – persecuţii, masacre şi expulzări evreieşti în Evul Mediu occidental” (lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu),  „Diabolizarea poporului ales. Premisele expulzărilor evreilor din Spania” ( masterand  Denisa Victoria Andronache), „ Copiii evrei în Transnistria. Unitate pedagogică. Workshop (Chava Baruch, Yad Vashem, Ierusalim, Israel), „Constituţia română din 1866 şi problema emancipării evreilor„( prof. univ. dr. Sorin Damean), „Aspecte privind procesul de emancipare al evreilor din România în timpul Congresului de Pace de la Berlin (1878)” (asist. univ. drd. Adi Schwarz), „Albumul de la Auschwitz. Unitate pedagogică. Workshop (Galit Avitan, Yad Vashem Ierusalim)”, „Reîntoarcerea la viaţă. Unitate pedagogică” (Galit Avitan, Yad Vashem Ierusalim), „Cum predăm subiectul Holocaustului? Filosofia pedagogică profesată de Institutul  Yad Vashem” ( Chava Baruch, Yad Vashem), „Consideraţii privind relaţiile dintre români şi evrei în Evul Mediu” (lect. univ. dr. Liviu Ilie). La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Craiova s-a desfăşurat o activitate didactică intitulată „Lumea lui Tommy” – susţinută de Cornelia Ciupitu, urmată de o vizită la Sinagoga din Craiova. Felicitând organizatorii Simpozionului internaţional„Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate”, ne exprimăm speranţa că astfel de manifestări se vor repeta cu succes şi în anii următori. 

prof. Andrei Popete-Pătraşcu