Scrisoare deschisă!

      Am primit din partea domnului profesor Laurenţiu Jude, de la Colegiul Naţional ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, un articol ca urmare a recentului Congres Internaţional de Dacologie (ediţia a XI-a).

Vi-l semnalăm şi dumneavoastră, membrilor Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România:

________________

 Scrisoare deschisă a profesorilor de la catedra de istorie…!?

  Publicată în săptămânalul Unirea/nr. 6010/29 mai 2010

             Se ştie că, începând cu Şcoala Ardeleană, istoria acestui spaţiu dunăreano-pontic a fost supusă unor falsuri; falsuri care au un unic scop: să distrugă rădăcinile şi continuitatea poporului autohton în acest spaţiu geografic.

            Faptul că în capitala Marii Familii Dacice a Apulilor, în capitala de suflet a românilor azi se întâlnesc oameni preocupaţi de istoria acestui spaţiu carpato-dunărean este o realizare de excepţie. Mulţi istorici români şi străini, mulţi români plecaţi în străinătate, vor să înlăture aceste falsuri istorice, şi să restabilească continuitatea firească a omenirii în acest spaţiu geografic. Ca urmare faptul că cel de-al XI-lea Congres Internaţional de Dacologie are loc în prezent pe teritoriul Marii Familii Dacice a Apulilor (Alba Iulia) este un fapt normal ce exprimă voinţa unui popor de a-şi afla adevărata identitate, de a-şi redescoperi adevăraţii buni şi străbuni furaţi de vicisitudinile istoriei. Eforturile participanţilor de a restabili rădăcinile acestui popor pe teritoriile pe care moşii şi strămoşii lui au trăit ne fac o deosebită cinste.

            Citez din scrisoarea autorului cu privire la congres „congresul de dacologie ne privează, în primul rând, de dreptul de a decide soarta istoriei” închei citatul ştiind bine că soarta istoriei scrise pe care o învaţă copii din manualele şcolare a fost decisă de multe ori de interese geo-politice la care multe elite istorice de-ale noastre s-au conformat. Ca argument aduc un fals istoric de proporţii, pe care îl acceptăm ca intrat în uz, deci un adevăr! Fals prin care istoricii şterg din memoria poporului o mare ţară Ρωμανία ( Romanía).  Romania care între anii 330 şi 1453 era „singurul stat civilizat al creştinătăţii, singurul care făcea figură de stat modern”(L. Bréhier citat de O. Drîmba).  Iniţiativa falsului istoric de proporţii o are în anul tot un istoric, istoricul german Hieronymus Wolf,  care în 1557, la aproximativ un secol după căderea Constantinopolului, a introdus termenul de bizanţ (cu dreptul pe care şi-l invocă autorul scrisorii din ziarul Unirea de a decide soarta istoriei fiindcă este istoric cu patalama).  „Standardizarea termenului a apărut în secolul al XVII-lea, când autorii francezi, precum Montesquieu, au început să-l popularizeze”

            Acest fals istoric prin care Romania dispare din istorie 1000 de ani este acceptat în mod incredibil de români. Suntem mai răi decât turcii cuceritori care au păstrat numele Romaniei adaptat limbii lor numind-o Rumelia (Roumenia, Roumania de mai târziu; cum ne spun străinii nouă). Acest fals istoric de numai două cuvinte ( din Romania în Bizanţ, şi din Basileu în împărat) şterge din conştiinţa umanităţii o etapă istorică esenţială din istoria lumii, hotărâtoare pentru evoluţia Europei şi lasă o gaură neagră de un mileniu în Istoria României. De ce?  Probabil datorită refuzului unor istorici de a vedea existenţa  oamenilor în istorie şi fireasca continuitate până în prezent.

            Dovezile privind falsul sunt numeroase, unele se găsesc în muzeele din România altele peste hotare; dar istoricii noştri care scriu manualele de istorie ale şcolarilor nu le văd!!! Vor să modeleze mintea copiilor altfel de cum este adevărul. De ce?

            Ataşez alăturat câteva hărţii geografice din evul mediu care atestă existenţa Romaniei, Valahiei, Moldovei şi Transilvaniei modificate ca întindere geografică ca urmare a cuceririi otomane. De menţionat că în mileniul despre care nu vrem să vorbim Valahia, Moldova şi chiar Transilvania făceau parte din Romania cu capitala la Constantinopol prin sistemul relaţiilor de vasalitate. „În cnezatele româneşti transilvane din sec.X suzeranitatea împăratului bizantin este recunoscută – de pildă de Menumorut” (O. Drîmba) şi Constantinopolul numea episcopi la Alba Iulia. Pentru a menţine o strânsă legătura cu nordul Dunării, basileii Romaniei, au construit puternice cetăţi, în nord, iar pe timpul  Basileului Constantin (328 d.Hr.) la Corabia s-a construit şi inaugurat unul dintre cele mai lungi poduri din antichitate, făcut din piatra şi lemn, de  peste 2 400 de metri lungime, pentru a uni statele vasale.

            Hărţi ataşate:

1. Abraham Ortelius, ROMANIA, BVLGARIA, WALACHIA ET SYRFIA, Amsterdam, 1598, gravură în cupru, Colecţia Ovidiu Şandor, http://www.muzeulcotroceni.ro/calendar2009/9mai.html.

2. A New Map of Turky in Europe and parts adjoyning shewing their principal divisions and chiefe cities, towns, rivers, mountains &c. (Harta a fost obţinută de la W. F. Institute of Archaeological Research, fiind domeniu public). http://earth.unibuc.ro/images/217.jpg

3. Rumelia as of 1801,  (http://ro.wikipedia.org/wiki/Rumelia)

             Ca urmare a realităţii istorice şi intereselor autohtonilor, faptul că cel de-al XI-lea Congres Internaţional de Dacologie are loc în prezent sub cupola Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, este un fapt firesc, ar trebui să ne bucure, şi să le apreciem eforturile Universităţii, conducerii locale, participanţilor de a restabili rădăcinile acestui popor pe teritoriile pe care moşii şi strămoşii lui au trăit. Iar locul firesc al Congres Internaţional de Dacologie  şi al Congresului Spiritualităţii Româneşti nici nu poate fi în alt loc decât aici  în capitala Marii Familii Dacice a Apulilor, a lui Mihai Viteazul, a încoronării lui Ferdinand I, în capitala de suflet a românilor; aici la Alba Iulia.

 Cu stimă, Laurenţiu Jude