8 iunie 2010

Discursul rostit de doamna Sabina Lupu, nepoata Sabinei Toderoiu-Moruş, sora Ecaterinei Teodoroiu, cu ocazia lansării cărţii „Cătălina, eroina de la Jii” (autori: Dorin Brozbă, † pr. Ioan Mălăescu):

 „Ecaterina Teodoroiu şi-a înscris numele în paginile de aur ale istoriei neamului. A îmbrăcat mai întâi costumul alb de infirmieră pentru răniţi, apoi costumul de soldat, hotărâtă să apere cu arma în mână pământul ţării. S-a ridicat din rândul ţărănimii, dintr-o familie numeroasă, părinţii muncind din greu pe moşia boierului Pleniceanu, la Vădeni. De mică, Ecaterina, sau Cătălina aşa cum i se spunea, a avut o dorinţă nestăvilită, aceea de a învăţa carte. Când a sosit timpul de a merge la şcoală, n-a ezitat şi i-a spus mamei că vrea să înveţe şi nu doreşte să rămână acasă ca fraţii ei sau ca alţi copii din Vădeni. După ce a urmat primele două clase în satul natal şi apoi gimnaziul la Târgu-Jiu, Ecaterina a continuat studiile la Bucureşti. Când România a intrat în război, Ecaterina s-a reîntors la Târgu-Jiu, acordând îngrijiri răniţilor printre care şi fratelui său, Nicolae. După moartea acestuia a participat activ pe front la lupte. „Purta căciulă de miel negru, palton negru şi avea o armă în mână” – aşa era creionat la acea vreme portretul său. Rănită pe front şi-a reluat însă locul în luptă şi a fost avansată la gradul de sublocotenent. Dar sunt convinsă că dumneavoastră, cei prezenţi astăzi aici, ştiţi toate acestea. Cum la 22 august 1917 în timp ce îşi îmbărbăta plutonul cu vorbele „Înainte băieţi, înainte!”, a fost lovită mortal de două gloanţe. Eroina de la Jiu, aşa cum i s-a spus Ecaterinei Teodoroiu, este pilda jertfei supreme. Bunica a fost sora cea mică a Ecaterinei. I-a păstrat vie amintirea şi mereu ne-a vorbit despre Cătălina. Cartea pe care domnul Brozbă o lansează astăzi, reeditată, după cea scrisă de preotul Mălăescu, este dovada vie că memoria Ecaterinei Teodoroiu va dăinui pe mai departe pe meleagurile Gorjului. Este această carte dacă vreţi şi una de suflet, dragă mie, pe care o voi păstra în memoria celei care a fost Ecaterina Teodoroiu. Şi pentru că văd astăzi foarte mulţi tineri, vă invit să treceţi cât mai  des pragul casei de la Vădeni, unde Ecaterina Teodoroiu s-a născut şi a copilărit. Vă mulţumesc!”