Semnal editorial: Vasile Marinoiu, Ciocadia – cercetări arheologice, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010

    

     În cadrul ultimei şedinţe a Asociaţiei Autorilor şi Cercetătorilor de Carte Documentară din Gorj, am avut bucuria de a primi din partea istoricului Vasile Marinoiu, ultima sa lucrare, intitulată: CIOCADIA – CERCETĂRI ARHEOLOGICE, apărută de curând la Edit. Măiastra din Târgu-Jiu.

     Cartea cuprinde o serie de aspecte relevante privind cercetarea arheologică din judeţului Gorj, îndeosebi din zona satului Ciocadia, component al comunei Bengeşti-Ciocadia. Cercetările arheologice efectuate de-a lungul timpului, fortuite sau sistematice, au scos la iveală un inventar bogat: ceramică (materiale de construcţii, vase rituale şi de uz gospodăresc, vase de sticlă, piese din piatră şi os) şi metale (obiecte de podoabă, piese de bronz, piese de echipament, piese de fier, monede). Lucrarea cuprinde trei capitole (I. Villa rustica şi necropola romană de la Bengeşti Ciocadia judeţul Gorj, II. Necropola medievală din secolul al XIII-lea. Ciocadia punctul Drumul morii – villa rustica, III. Catalogul materialului arheologic descoperit în necropola romană, villa rustica şi necropola feudală de la Ciocadia), un abstract, ilustraţii şi planşe. 

     Îl felicităm pe distinsul cercetător dr. Vasile Marinoiu pentru întrega activitate depusă în slujba cercetării vestigiilor trecutului judeţului Gorj şi îl asigurăm de întreaga noastră preţuire.