Simpozionul „Gorjul – vatră de istorie românească”, ediţia a XXVI-a, 18 mai 2011

IMPORTANT, PENTRU TOŢI MEMBRII FILIALEI GORJ S.Ş.I.R.

În ziua de 18 mai 2011, se va desfăşura cea de-a XXVI-a ediţie a Simpozionului „Gorjul – vatră de istorie românească”. Anul acesta, manifestarea  se doreşte un omagiu împlinirii a 190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu.

Vă propunem genericul Tudor Vladimirescu” – istorie şi istoriografie, cu două secţiuni: Tudor Vladimirescu – epoca şi fapta sa şi Tudor Vladimirescu „în ochii” istoriografiei române

Organizatorii au în vedere, la acest moment aniversar, redimensionarea profilului istoric şi eroic al „Marelui Pandur”, de-a lungul celor 190 de ani „de viaţă”, de la „moartea” sa.  

Suntem convinşi că există încă o sumedenie de elemente neexplorate ale biografiei sale istorice, sau ale Revoluţiei de la 1821, care pot fi reliefate de cercetători. Totodată, considerăm că la nivelul judeţului Gorj, istoriografia despre Tudor Vladimirescu nu a fost suficient tratată, neregăsindu-se într-o lucrare de sine-stătătoare. Este un motiv în plus pentru care vă îndemnăm, pe dumneavoastră membrii  filialei noastre, şi nu numai, să lucraţi fie şi secvenţial la realizarea unei liste, care împreună cu altele să formeze o bibliografie cât mai completă despre „eroul din Vladimir”.

Întrucât simpozionul nostru se derulează în condiţii mai puţin favorabile decât în alţi ani, îi rugăm pe toţi cei dispuşi să contribuie la această iniţiativă să ne contacteze. Avem în vedere chiar realizarea unui simpozion „virtual”, paralel cu desfăşurarea celui din luna mai, care să apară într-o formă coerentă pe site-ul nostru. Acesta presupune trimiterea comunicărilor în format electronic la adresa noastră ssirgorj@yahoo.com Nu excludem comunicările redactate în manieră clasică, care pot fi expediate pe adresa SŞIR Gorj, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, Târgu-Jiu, Gorj.

prof. dr. Gheorghe Nichifor

preşedinte S.Ş.I.R. Gorj

Semnal editorial

Amintiri, locuri şi oameni din alte vremuri, cartea publicistului Marin Dumitru, apărută de curând la Editura Arves din Craiova, reprezintă una din lucrările de care istoriografia din Gorj avea nevoie. Autorul, în vârstă de 79 de ani, prezintă prin filtrul memoriei şi al documentelor, evenimentele politico-sociale care s-au derulat în judeţul Gorj, începând cu anul 1939, axând conţinutul acestui „memorial”, aşa cum se precizează în Introducere, pe activitatea desfăşurată la Pirotehnia Armatei Valea Sadului, Bumbeşti-Jiu.

Un pasionat al istoriei, domnul Marin Dumitru a încercat să „convertească istoria într-un izvor care să de-a viaţă prezentului realist, împletind subiecte care pasionează, în special perioada interbelică şi începutul celui de-al doilea război mondial, dar prin prisma unei istorii alternative”, aşa cum subliniază prof. Anca Frumuşelu, în prezentarea cărţii.

Mai degrabă o carte memorialistică Amintiri, locuri şi oameni din alte vremuri, oferă cititorilor, pe parcursul celor peste 600 de pagini, o lectură incitantă, cu lumini şi umbre din trecutul convulsiv al ultimelor şapte decenii.     

Altfel despre istorie

RADIO TÂRGU-JIU

Emisiunea: ALTFEL DESPRE ISTORIE

miercuri, 13 aprilie 2010, ora 14.00

Realizator: prof. dr. GHEORGHE NICHIFOR

Tema emisiunii: Asasinate politice în istoria României – Corneliu Zelea Codreanu

http://www.radiotargujiu.ro/

A fost odată în Transilvania…

În luna august a anului 1940 şi ziarul „Gorjanul” aducea la cunoştinţă cititorilor, pe judeţe, şi număr de locuitori, sentinţa „Diktatului de la Viena”.[1]

G. Uscătescu-Şoimu îşi exprima durerea  faţă de pierderile teritoriale din ultima vreme. „Hotarele nu pot fi drămuite – spune el. Determinate prin tăria unei comunităţi de origini şi spiritualitate, tratatele, subterfugiile diplomatice, ameninţările şi războaiele nu ajung decât la o arbitrară fixare a lor. Mărturia istoriei e neîndoielnică în această privinţă; şi istoria noastră nu-i din acelea ce dezminte principiul, – ci dimpotrivă.”[2]


[1] „Gorjanul”, an XVII, nr. 33, din 30 septembrie 1940, p. 4

[2] „Gorjanul”, an XVII, nr. 31-32, din 26 august 1940, p. 1

Portret al lui Tudor Vladimirescu la Obârșia-Cloșani

Tudor Vladimirescu pictat în pronaosul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” din Obârșia-Cloșani. În 1806 a fost numit vătaf de plai la Cloșani, funcție pe care o va deține până în 1820.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” din Obârșia-Cloșani este una dintre cele mai frumoase biserici de zid mehedințene. Temeliile sale au fost puse în anul 1936, dar lucrările au stagnat, din cauza războiului, până în 1943, când au fost reluate amenajându-se Sfântul Prestol. Împodobirea cu pictură s-a făcut de către Gheorghe Bărbulescu din Tismana și Matei Sulea din Peștișani, sub directa conducere și supraveghere a pictorului C.Bogdan, inspector al artelor pentru Banat. Pictura a fost realizată în ulei, după tradiția iconarilor bizantini și greci, utilizând culori discrete, după toate canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe. Biserica a fost sfințită în ziua de 15 septembrie 1946 de către marele ecleziah preot Teofil Niculescu.

Circulară S.Ş.I.R.

Circulara S.Ş.I.R. din martie 2011 (click aici)