Portret al lui Tudor Vladimirescu la Obârșia-Cloșani

Tudor Vladimirescu pictat în pronaosul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” din Obârșia-Cloșani. În 1806 a fost numit vătaf de plai la Cloșani, funcție pe care o va deține până în 1820.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” din Obârșia-Cloșani este una dintre cele mai frumoase biserici de zid mehedințene. Temeliile sale au fost puse în anul 1936, dar lucrările au stagnat, din cauza războiului, până în 1943, când au fost reluate amenajându-se Sfântul Prestol. Împodobirea cu pictură s-a făcut de către Gheorghe Bărbulescu din Tismana și Matei Sulea din Peștișani, sub directa conducere și supraveghere a pictorului C.Bogdan, inspector al artelor pentru Banat. Pictura a fost realizată în ulei, după tradiția iconarilor bizantini și greci, utilizând culori discrete, după toate canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe. Biserica a fost sfințită în ziua de 15 septembrie 1946 de către marele ecleziah preot Teofil Niculescu.