Simpozionul „Gorjul – vatră de istorie românească”, ediţia a XXVI-a, 18 mai 2011

IMPORTANT, PENTRU TOŢI MEMBRII FILIALEI GORJ S.Ş.I.R.

În ziua de 18 mai 2011, se va desfăşura cea de-a XXVI-a ediţie a Simpozionului „Gorjul – vatră de istorie românească”. Anul acesta, manifestarea  se doreşte un omagiu împlinirii a 190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu.

Vă propunem genericul Tudor Vladimirescu” – istorie şi istoriografie, cu două secţiuni: Tudor Vladimirescu – epoca şi fapta sa şi Tudor Vladimirescu „în ochii” istoriografiei române

Organizatorii au în vedere, la acest moment aniversar, redimensionarea profilului istoric şi eroic al „Marelui Pandur”, de-a lungul celor 190 de ani „de viaţă”, de la „moartea” sa.  

Suntem convinşi că există încă o sumedenie de elemente neexplorate ale biografiei sale istorice, sau ale Revoluţiei de la 1821, care pot fi reliefate de cercetători. Totodată, considerăm că la nivelul judeţului Gorj, istoriografia despre Tudor Vladimirescu nu a fost suficient tratată, neregăsindu-se într-o lucrare de sine-stătătoare. Este un motiv în plus pentru care vă îndemnăm, pe dumneavoastră membrii  filialei noastre, şi nu numai, să lucraţi fie şi secvenţial la realizarea unei liste, care împreună cu altele să formeze o bibliografie cât mai completă despre „eroul din Vladimir”.

Întrucât simpozionul nostru se derulează în condiţii mai puţin favorabile decât în alţi ani, îi rugăm pe toţi cei dispuşi să contribuie la această iniţiativă să ne contacteze. Avem în vedere chiar realizarea unui simpozion „virtual”, paralel cu desfăşurarea celui din luna mai, care să apară într-o formă coerentă pe site-ul nostru. Acesta presupune trimiterea comunicărilor în format electronic la adresa noastră ssirgorj@yahoo.com Nu excludem comunicările redactate în manieră clasică, care pot fi expediate pe adresa SŞIR Gorj, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, Târgu-Jiu, Gorj.

prof. dr. Gheorghe Nichifor

preşedinte S.Ş.I.R. Gorj