Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (27-29 mai 2011, Mioveni-Argeş)

Prezidiul Consiliului Naţional al S.Ş.I.R. (27-29 mai 2011, Mioveni-Argeş)

 

Membrii Consiliului Naţional S.Ş.I.R.

____©ssirgorj____

Reclame

Semnal editorial: STUDII ŞI ARTICOLE DE ISTORIE (LXXVII) 2010

 

CURSURILE DE VARĂ ALE S.Ş.I.R. – CĂLĂRAŞI 2010

NUMĂR TIPĂRIT DE I.S.J. CĂLĂRAŞI

 
_______
CUPRINS
 
I. TEME IN DEZBATERE LA CURSURILE DE VARĂ ALE
 
SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA, CĂLĂRAŞI 2010
 
1. PREISTORIE LA DUNĂREA DE JOS
 
Neculai DUMITRU: Geografia istorică privind începutul aşezărilor umane
 
pe malul Braţului Borcea şi preistoria lor …………………………………… .17
 
Marian NBAGU: Civilizaţii preistorice dunărene  Cultura Boian (mii V. i.Hr.)…… 39
 
Valentin PARNIC: Eneoliticul din Muntenia. Faza B a Culturii Gumelniţa………48
 
2. AŞEZĂRI ŞI CTITORII MEDIEVALE
 
Angela ALEXE: Schi(ă monografică a localităţii Radovanu din judeţul
 
Călăraşi………………………………………………………………………………… 60
 
DanieUMarius VASILE: Cornăţel – un oraş medieval din Bărăgan…………… 72
 
Liliana NICULIŢĂ: Ctitoriile lui Matei Basarab din judeţul Călăraşi:
 
Negoieşti, Plătăreşti şi Mănăstirea……………………………………………. 81
 
Ştefan GR1GORESCU: Fortificaţii medievale în Muntenia estică. Studiu de
 
caz: Mănăstirea Slobozia…………………………………………………………. 96
 
3. ISTORIE REGIONALĂ
 
Ionel BUDU: Oraşul Durostorum   în epoca romană……………………………… 104
 
Ion DOROBANŢU: Puncte de vedere privind originea cetăţii Păcuiul lui
 
Soare…………………………………………………………………………………….. 113
 
Nieu POHOAŢĂ: România şi bătălia diplomatică pentru Silistra
 
(martie-mai 1913)……………………………………………………………………… 125
 
George COANDĂ: „Bazinul carpatic” o falsă viziune geografică şi
 
geopolitică……………………………………………………………………………. 150
 
Ilie GHliRHEŞ: Volohii din Carpaţii Păduroşi -o prioritate a istoriografiei
 
româneşti………………………………………………………………………………… 172
 
4. ISTORIA TOTALITARISMULUI
 
Constantin OLTEANU: România şi Tratatul de la Varşovia…………………….. 178
 
Ion DOROBANŢU: Deportarea populaţiei din sud-vestul României în Bărăgan,
 
iunie 1951………………………………………………………………………………… 194
 
Nicoleta-Luiza ILIE, Leonard TLIE: Memoria Bărăganului în documente
 
de arhivă călărăşene: dislocările din Banat.…………………………………. 212
 
 
II. ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
 
Veronica ASAN: Consideraţii privind istoria învăţământului economic
 
călărăşean…………………………………………………………………………………. 224
 
Ecaterina CHIŢU: Aspecte privind activitatea extraşcolară a cadrelor
 
didactice călărăşene în perioada interbelică…………………………………… 232
 
 
III. DIDACTICĂ ŞI METODICĂ
 
Daniela VERMAN : Strategii transdisciplinare de abordare a conţinuturilor
disciplinei opţionale
O istorie a comunismului în România” ………….  239
 
Alexandru A. MAREŞ: Studiu de caz asupra a două metode de învăţare
 
centrate pe elev………………………………………………………………………….. 245
 
Mihaela-Cristina GHERHEŞ: Aspecte teoretice ale unor metode de
 
interacţiune educaţională în predarea istoriei…………………………………. 252
 
 
IV. MISCELLANEA
 
Magdalena TUŢĂ, Cristian GRIGORE: Originea şi specificul costumului
 
popular românesc în zona Bărăganului…………………………………………… 257
 
Cristina DUMITRU: Consideraţii privind evoluţia Dobrogei spre statalitate……………..   261
 
Ştefan AFTODOR: Adunarea stărilor în Ţara Românească – aspecte
 
structurale în prima jumătate a secolului al XVII-lea……………………….. 267
 
Maricica HERGHELEGIU, Georelly HERGHELEGIU: O călătorie princiară
 
pe Dunăre, la Călăraşi, 1866………………………………………………………… 278
 
Mariana MAXIM ESCU: Asociaţiile civice şi culturale, forme de convieţuire
 
interetnică în Braşovul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea……………..    282
 
Mihai COTENESCU: O personalitate de seamă a agriculturii româneşti din
anii interbelici: Nicolae Cornăţeanu
……………………………………………… 293
Oltea RĂŞCANU-GRĂMĂTICU: Unităţi din garnizoana Bârlad în
 
campaniile din est şi din vest în Al Doilea Război Mondial…………………. 303
 
Florin STAN: Emigrarea evreilor prin portul Constanţa: tragedia navei
 
„Struma” (1941-1942)…………………………………………………………………… 319
 
 
V. DIN VIAŢA SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA
 
Mihai COTENESCU: Istoricul Filialei Călăraşi a Societăţii de Ştiinţe
 
Istorice…………………………………………………………………………………….      335
 
Bogdan TEODORESCU: Manifestări didactice şi ştiinţifice ale Societăţii de
Ştiinţe Istorice la Călăraşi
……………………………………………………………      348
 
Emil ISVORANU: O cronică a lectoratului de vară organizat la Călăraşi
 
(18-28 iulie 2010)……………………………………………………………………..      357

prof. dr. George Rotaru: Studiu şi propunere pentru Parlamentul României

Prezenţi la Consiliul Naţional al S.Ş.I.R. desfăşurat în perioada 27-29 mai 2011, la Mioveni-Argeş, membrii Filialei Gorj au primit din partea domnului prof. dr. George Rotaru, preşedintele Asociaţiei de Vexilologie Tricolorul, Studiul şi propunerea pentru Organizarea administrativă a României pe 6+1 regiuni de dezvoltare în baza principiilor proporţionalităţii şi similarităţii, cu respectarea ineluctabilă a condiţiilor istorice, geografice, etnice, socio-culturale şi politico-economice. 

Diplomă de excelenţă cu tricolor

Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România mulţumeşte Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor – Filiala Argeş şi Asociaţiei de Vexilologie Tricolorul pentru distincţia acordată, cu prilejul aniversării a 163 de ani de la revoluţia paşoptistă, 163 de ani de la consfinţirea tricolorului, 133 de ani de la războiul de independenţă, 93 de ani de la Primul Război mondial şi 93 de ani de la Marea Unire şi reîntregirea României.