S-a stins Alexandru Doru Şerban

Mult prea devreme şi nemeritat, ne-a părăsit astăzi, după o lungă şi grea luptă cu o boală nemiloasă, cel care a fost Alexandru Doru Şerban, autor a peste 40 de volume de cercetare istorică şi a tradiţiilor spiritualităţii gorjene. Nu ne vom mai putem bucura de chipul blând şi sufletul său bun, om de aleasă preţuire, dedicat cercetării istoriei acestor meleaguri. Nu-l vom uita niciodată şi va rămâne veşnic în sufletele noastre, blând şi bun cum a fost toată viaţa.

† Dumnezeu să-l odihnească!

Conducerea Filialei Gorj a S.Ş.I.R.