Omagiu profesorului Vladimir Osiac

(…) Prin ţinuta sa morală, prin eleganţa gesturilor, prin fineţea spirituală, uneori sarcastică, prin maniera diplomatică în care soluţiona diferitele probleme ivite, Decanul Vladimir Osiac, în pofida umorilor personale ale unora sau altora, a fost mereu apreciat de colegi. Ştia, totodată, să îmbine fermitatea deciziilor cu împărţirea clară a responsabilităţilor. Poate tocmai de aceea, experienţa dobândită de-a lungul anilor la nivelul funcţiilor de condicere reprezintă şi astăzi pentru colegii mai tineri o călăuză, iar sfatul său este întotdeauna bine primit şi urmat.

(…) Astăzi, cân Domnia Sa, Profesorul Vladimir Osiac, împlineşte frumoasa vârstă de 70 de ani, îi oferim în dar acest volum omagial spre amintirea şi pilda urmaşilor.

prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean,
Şeful Catedrei de Istorie
Universitatea din Craiova

Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani

Timpul şi scurgerea lui, lină sau zbuciumată, sunt adversarii implacabili ai omului. Nu de puţine ori, timpul este prea scurt pentru cât am dori să realizăm în viaţă sau în cariera profesională. Alteori, este cel care ne dă măsura capacităţilor şi energiilor noastre, ne oferă posibilitatea decantării faptelor. Împlinirea frumoasei vârstede 70 de ani poate reprezenta un astfel de moment de bilanţ în viaţa şi cariera unui om devotat cercetării, ilustru dascăl universitar, adevărat model de echilibru şi eleganţă în mediul academic: Profesorul Vladimir Osiac.” (prof. univ. dr. Ion Vladimirescu, Rectorul Universităţii din Craiova)

Vineri, 14 octombrie 2011, Catedra de Istorie a Universităţii din Craiova, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Man, alături de Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Dolj au omagiat, la aniversarea a 70 de ani de viaţă şi a peste 35 de ani de activitate didactică, pe distinsul profesor universitar Vladimir Osiac. Aniversarea Domniei sale reprezintă nu doar o consacrare şi o recunoaştere a prestigiului său academic, ci şi o reîntâlnire de suflet a domnului Profesor cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii pe care i-a îndrumat de-a lungul anilor şi care i-au rămas mereu recunoscători. 

Au fost prezenţi la eveniment, academicieni, distinşi istorici, cercetători, foşti colegi, prieteni şi apropiaţi ai domnului Profesor Vladimir Osiac: academicianul Dan Berindei,  istoricul Nichita Adăniloaie, preşedintele de onoare al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, prof. univ. dr. Ion Vladimirescu, Rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale al Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, prof. univ. dr. Constantin Buşe, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România ş.a.

Din partea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, i-au fost alături domnului Profesor Vladimir Osiac, la ceas aniversar, prof. dr. Gheorghe Nichifor şi prof. Andrei Popete-Pătraşcu, alăturându-şi tuturor celor prezenţi,  gândurile de bine, sănătate şi putere d emuncă celui care a fost, este şi rămâne un exemplu de profesionalism adevărat, de generozitate intelectuală şi de nobleţe spirituală.

Această prezentare necesită JavaScript.