CONCURSULUI NAŢIONAL „DUMITRU MICU-POPESCU”, NOVACI, 12 MAI 2012

 TEMATICĂ: „Monarhia în România (1866-1947)

PREZENTARE GENERALĂ

Concursul aflat la a patra ediţie naţională  în anul şcolar 2011-2012 are drept scop promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului istoriei, stimulând  interesul tinerilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru trecutul istoric.

Concursul este organizat de Liceul Teoretic Novaci în colaborare cu familia regretatului om de cultură Dumitru Micu – Popescu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj, publicaţia Vertical, sub egida Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

ECHIPAJELE ÎNSCRISE ÎN CONCURS

Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII. Fiecare liceu participă cu un echipaj constituit din 3 elevi ai aceluiaşi an de studiu sau din ani de studiu diferiţi.

PROBE

Concursul cuprinde 2 probe: întocmirea unei lucrări din tematica propusă de maximum 15 pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe,  prezentată de fiecare echipaj înscris în concurs (prezentare în Power Point). A doua probă constă în 10 de întrebări grilă (itemi obiectivi şi semiobiectivi) formulate din bibliografia recomandată. Nerespectarea acestor cerinţe duce la descalificare.

DESFĂŞURAREA  CONCURSULUI

Acest concurs se desfăşoară la nivel naţional şi are următoarele etape: judeţeană şi naţională. Calendarul de derulare a concursului:

–   Etapa judeţeană: 20 aprilie 2012. În prealabil, liceele care doresc să participe la concurs vor lua legătura cu liceul organizator la adresa de e-mail taralesca_m@yahoo.com pentru a primi testul de evaluare pentru etapa judeţeană.

–   Etapa naţională :  pe 12 mai 2012 la  Liceul Teoretic Novaci, localitatea Novaci, judeţul Gorj.

EVALUAREA ECHIPAJELOR

Evaluarea echipajelor se va realiza după baremele alcătuite de comisia de evaluare formată la începutul concursului din: directorul Liceului Teoretic Novaci, reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reprezentantul ISJ Gorj, reprezentantul SŞI Gorj, reprezentantul familiei ilustrului dispărut, reprezentantul FSLI Gorj şi redactorul – şef al publicaţiei Vertical .

PREMII ACORDATE

Se acordă 3 premii şi 3 menţiuni. Se pot acorda şi premii speciale în funcţie de rezultatele obţinute în cadrul concursului. Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.

Premiile au următorul cuantum:

  • premiul I: 300 $;
  • premiul II: 200 $;
  • premiul III: 100 $;
  • menţiuni: 50 $;

DISPOZIŢII FINALE

Listele nominale cu elevii din componenţa echipajelor desemnate de fiecare liceu participant  la faza naţională şi numele profesorilor vor fi transmise Liceului Teoretic Novaci până la data limită de 29 aprilie 2012, prin fax la nr. 0253/466177, e-mail taralesca_m@yahoo.com .

Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail somicucornel@yahoo.com în format electronic urmând ca echipajele să se prezinte cu lucrarea în original în ziua concursului.

BIBLIOGRAFIE:

  • DAMEAN, SORIN, LIVIU, Carol I al României, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 2000;
  • SCURTU, IOAN, Istoria românilor în timpul celor patru regi, vol. I-IV, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2012;
  • SCURTU, IOAN, Monarhia în România (1866-1947), Editura Danubius, Bucureşti, 1991.