Rezultate Concursul Naţional „Memoria Holocaustului”, etapa judeţeană, 30 mai 2012


LOCUL I – Pirtea Alexandra 
(C.N. „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, prof. coord. Andrei Popete)
 
LOCUL II – Năstăsie Denisa 
(C.N. „Spiru Haret” Târgu-Jiu, prof. coord. Maria Cornoiu)
 
LOCUL III – Ţiclete Roxana 
(C.C. „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu, prof. coord. Mihaela Ioniţă)
 
MENŢIUNE – Hortopan Andreea
(C.N. „Spiru Haret” Târgu-Jiu, prof. coord. Maria Cornoiu)
 
La faza naţională, care urmează să se desfăşoare la Botoşani, în perioada 16 – 19 iulie a.c., Gorjul va fi reprezentat de eleva Alexandra Pirtea.
 
Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România a oferit câştigătorilor cărţi şi a felicitat elevii şi cadrele didactice implicate în acest concurs.

Semnal Editorial:

Nimic nu poate exista fără istorie. Oamenii sunt ceea ce a făcut din ei istoria, tradiţia, trecerea timpului. O instituţie de învăţământ este un loc binecuvântat, prin menirea sa plină de nobleţe şi generozitate – aceea de a forma şi cultiva personalităţi, de a deschide porţile spre cultură, de a trezi interesul pentru cunoaştere, dar şi prin modul în care a fost realizată această datorie de-a lungul timpului, pentru multe generaţii, care, trecând pe acolo, au dat valoare acelei instituţii.

Regăsim toate acestea în paginile lucrării ce îi are ca autori pe istoricii gorjeni Cornel Şomâcu şi Daniel Cismaşu, care cu acribie şi responsabilitate rememorează fapte, întâmplări, evenimente din viaţa şcolii, cărora timpul nu le-a alterat sensurile.

Monografia unei instituţii de învăţământ este cartea de căpătâi a tuturor generaţiilor de elevi şi dascăli care au contribuit de-a lungul anilor la desăvârşirea numelui şi renumelui său.  Este un instrument în mâinile comunităţii de a-şi evalua valorile şi de afixa repere pentru viitor.

Abordând cronologic materialul istoric, autorii parcurg evoluţia şcolii din Băleşti de la începuturi, adică de la Regulamentele Organice, până în zilele noastre.

În paginile cărţii se regăsesc informaţii de interes atât pentru cei care  îşi îndreaptă cu nostalgie gândul spre anii în care şi-au desfăşurat aici activitatea, cât şi pentru cei care doresc să parcurgă câteva pagini din istoria şi evoluţia învăţământului gorjean.

Structurată corespunzător unui studiu monografic, lucrarea beneficiind de imagini grăitoare despre mersul acestei instituţii de învăţământ de-a lungul istoriei, cu dascăli de altădată, personalităţi ale vieţii şcolare din Gorj precum învăţătorul Gheorghe Lăscăteu, profesorii Gheorghe Găvănescu sau  Grigore Pupăză.

Astăzi Şcoala Generală Ceauru, cuprinzând cele două structuri Băleşti şi Corneştii Noi, este una dintre instituţiile de învăţământ apreciate, fiind gazda ultimilor ani a mai multor concursuri naţionale interdisciplinare şi simpozioane internaţionale.

Începând din toamnă va purta numele lui Antonie Mogoş, ţăran, sculptor în lemn şi cantor bisericesc, cel care construia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, singura casă gorjenească ce astăzi se aflăla MuzeulŢăranului Român din Bucureşti.       

Şcoala înseamnă atât pentru locuitorii comunei Băleşti cât şi pentru cadrele didactice de aici incursiune în trecut, asumarea prezentului şi garanţia viitorului. Felicităm demersul celor doi autori, istoricul Cornel Şomâcu, actual director al Şcolii Generale Ceauru şi cercetătorul Daniel Cismaşu, fost elev al acestei şcoli, şi suntem convinşi că aşa cum îi cunoaştem nu se vor opri aici.

prof. dr. Gheorghe Nichifor

Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

„Memoria Holocaustului”, Concurs naţional, etapa judeţeană, 30 mai 2012

Inedit:

Noul Website al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

Societatea de Ştiinţe Istorice din România în 2012

SSIR este o asociație profesională obștească, apolitică și independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea științifică și didactică, să-și antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naționale și universale, să militeze pentru o atitudine corectă față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline în școală. Organizația se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenților și elevilor, și oricărei persoane interesate în domeniul științelor istorice. Înscrierea se face pe bază de cerere individuală, însoțită de recomandarea unui membru SSIR. Cotizația anuală a fost fixată la 15 lei. În prezent SSIR are ca. 480 membri care activează în 29 de filiale. Potrivit unui contract de comodat semnat cu Universitatea din București la 16 decembrie 2011, sediul SSIR este la Facultatea de Istorie a Universității din București, Bd. Elisabeta 4-12, parter, sala 8.

Preluare www.ssir.ro/

Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, Bucureşti, 25-27 mai 2012

În cadrul Consiliului Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România desfăşurat la Bucureşti în perioada 25-27 mai 2012, Filiala Gorj a fost reprezentată de: prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. Cornel Şomâcu, prof. Andrei Popete-Pătraşcu şi prof. George Alexandrescu.

O nouă carte, acelaşi valoros istoric: Hadrian Gorun, „Relaţii internaţionale în secolul al XX-lea: Concepte fundamentale, şcoli de gândire, repere istorice”, prefaţă de Ion Bulei

Tânărul istoric Hadrian Gorun nu încetează să ne surprindă cu capacitatea sa de lucru debordantă şi cu incontestabila calitate a scrisului său. Un scris cu reale virtuţi de comunicare, cu o excelentă stăpânire a proprietăţii termenilor. Hadrian Gorun ne-a  oferit până acum câteva lucrări pe care orice istoric serios le-a pus alături pentru a fi consultate cu mare folos de fiecare dată când drumurile sale treceau prin zona de preocupări ale istoricului nostru. Sunt lucrările Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa în primul război mondial, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009 şi Relaţiile româno-franceze în anii neutralităţii României, Editura Universitaria, Craiova, 2006 (încurcături administrative au făcut ca prima dintre aceste lucrări să nu ia anul trecut  premiul Academiei Române. Păcat, dar timpul nu-i deloc pierdut). Cartea de faţă nu e în genul acestor două cărţi precedente. E o carte izvorâtă din contactul lui H. Gorun cu studenţii. Tânărul profesor a constat cât de mult sunt interesaţi studenţii de relaţiile internaţionale. Extraordinara dezvoltare tehnologică din această vreme postmodernă prin care trecem incită, provoacă minţile tuturor, ale celor mai tineri dintre noi cu deosebire. Într-o epocă în care internaţionalizarea vieţii cotidiene creşte rapid, într-o vreme de maximă creativitate, cum este aceasta pe care o trăim, interacţiunile dintre popoare şi culturi atrag, stârnesc un interes enorm şi cer participări. Aculturaţia, procesul de a primi şi a da în acelaşi timp, e întâlnită pretutindeni. În acelaşi timp cu dorinţa de participare e prezentă şi nevoia de cunoaştere. Numai ea, cunoaşterea, îngăduie spiritul critic, singurul care presupune şi oferă valoare. Nu poţi primi şi oferi orice. Aculturaţia e posibilă în condiţiile cunoaşterii.

Aşadar despre ce vorbim, pare să ne întrebe Hadrian Gorun? Şi ne propune, cu această nouă carte a sa, o contribuţie deopotrivă ştiinţifică şi didactică, un curs universitar foarte serios. Întreaga esenţă a relaţiilor internaţionale, analiză metodologică şi evoluţie concretă, ne este redată cu mare limpezime şi cu maximă concentrare de idei esenţiale. Deci conceptele fundamentale în relaţiile internaţionale, politica externă şi diplomaţia, sistemul internaţional şi actorii relaţiilor internaţionale, balanţa puterii, curente şi şcoli de gândire în relaţiile internaţionale, fundamentele noii ordini internaţionale, multipolarismul, bipolarismul, sistemul de securitate colectivă, conflictul ideologic, cîteva repere istorice… Iată cîteva din aspectele abordate de noua carte a lui H. Gorun.

Această carte a lui  H. Gorun va constitui manualul tânărului student în relaţiile internaţionale, indispensabil pentru pregătirea sa. De aici va trebui să plece în aprofundarea oricărui subiect de relaţii internaţionale. H. Gorun îi pune la îndemână conceptul de încadrare, unghiul de abordare, chintesenţa subiectului. Deci îi dă punctul de pornire. O bibliografie sumară trimite la contribuţiile de la general la specific.

H. Gorun e un cercetător prestigios, fapt demonstrat cu prisosinţă în tot ce a publicat până acum. Ne dovedeşte prin noua sa carte pe care tocmai ne-o propune că este într-adevăr şi un profesor care se respectă nu doar pe sine, dar respectă această frumoasă meserie, unde mulţi sunt chemaţi, dar puţini, foarte puţini, sunt şi aleşi.

Ion Bulei

__________________

Hadrian Gorun s-a născut la 28 februarie 1979, la Drobeta Turnu Severin. Absolvent în calitate de şef de promoţie al Colegiului Naţional „Spiru Haret”, din Târgu-Jiu. Liceţiat al Facultăţii de Istorie a Univ. „Babeş-Bolyai”, din Cluj-Napoca, în 2002, iar un an mai târziu al masteratului de Managementul relaţiiilor internaţionale. În 2003, admis la doctorat la aceeaşi instituţie de învăţământ. În 2004, beneficiar al unei burse la Universitatea Paris IV-Sorbona şi al unui stagiu  de cercetare la arhivele diplomatice şi militare franceze.

Doctor în istorie, în 2008, distincţia Magna cum laude. Actualmente, lector universitar la Universitatea „Constantin Brâncuşi”, din Târgu-Jiu.

Cărţi de autor: Relaţiile româno-franceze în anii neutralităţii României, Editura Universitaria, Craiova 2006; Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa  în primul război mondial,  prefaţă de Lucian Nastasă, Argonaut, Cluj-Napoca, 2009; România şi Aliaţii (1915-1918), Editura „Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2010; Relaţii internaţionale în secolul al XX-lea: Concepte fundamentale, şcoli de gândire, repere istorice,  prefaţă de Ion Bulei, Editura „Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2011.

Autor/coautor al unor articole şi studii în volume colective şi în reviste de specialitate precum: Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca, Series Historica; Transylvanian review; Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol din Iaşi; Studia Universitatis „Babeş Bolyai”. Historia; Anuarul Institutului de Istorie Orală; Studia Universitatis Petru Maior. Historia; Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie; Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale.

Revista HISTORIA C.N.E.T. – câştigătoare a LOCULUI I, la Concursul Naţional de Reviste Şcolare, etapa judeţeană, 19-20 mai 2012, Tismana

© 2012 AVANPREMIERĂ: „Izvoare spre cer” – fântâni cu cumpănă din Gorj