Noul Website al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

Societatea de Ştiinţe Istorice din România în 2012

SSIR este o asociație profesională obștească, apolitică și independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea științifică și didactică, să-și antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naționale și universale, să militeze pentru o atitudine corectă față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline în școală. Organizația se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenților și elevilor, și oricărei persoane interesate în domeniul științelor istorice. Înscrierea se face pe bază de cerere individuală, însoțită de recomandarea unui membru SSIR. Cotizația anuală a fost fixată la 15 lei. În prezent SSIR are ca. 480 membri care activează în 29 de filiale. Potrivit unui contract de comodat semnat cu Universitatea din București la 16 decembrie 2011, sediul SSIR este la Facultatea de Istorie a Universității din București, Bd. Elisabeta 4-12, parter, sala 8.

Preluare www.ssir.ro/

Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, Bucureşti, 25-27 mai 2012

În cadrul Consiliului Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România desfăşurat la Bucureşti în perioada 25-27 mai 2012, Filiala Gorj a fost reprezentată de: prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. Cornel Şomâcu, prof. Andrei Popete-Pătraşcu şi prof. George Alexandrescu.