Cursurile de vară S.Ş.I.R. / ziua 1

Sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, a Muzeului Judeţean Argeş, Primăriei Municipiului Argeş, Asociaţiei de Vexilologie „Tricolorul” şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, în aceste zile municipiul Piteşti găzduieşte Lectoratul de vară al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

În prezenţa autorităţilor locale, a conducerii S.Ş.I.R., dar şi a numeroşi iubitori de istorie din întreaga ţară, la Muzeul Judeţean Argeş s-a desfăşurat deschiderea festivă a cursurilor. Au rostit alocuţiuni de bun venit: Ion Popa – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş prof. univ. dr. Bogdan Murgescu – preşedintele S.Ş.I.R., prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretar general S.Ş.I.R., Constantin Vărăşcanu – preşedintele Filialei Argeş S.Ş.I.R., George Rotaru – preşedintele Asociaţiei de Vexilologie „Tricolorul”. Acesta din urmă a oferit înscrisuri de onoare tuturor filialelor S.Ş.I.R. participante la Cursurile de vară şi  a prezentat o serie dintre materialele şcolare auxiliare pe care domnia sa le pune la dispoziţia cadrelor didactice care predau istorie, în cadrul Expoziţiei de Logistică Educaţional – Vocaţională „E.L.E.V. 2012-2013”. 

 Programul, unul variat ca de fiecare dată, alternează mesele rotunde, simpozioanele şi conferinţele cu excursiile tematice şi vizitele de documentare. Din partea Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România sunt prezenţi la Cursurile de vară S.Ş.I.R. istoricii: Andrei Popete-Pătraşcu, Dorina Nichifor şi Dorel Şorop.

Ne propunem să prezentăm în fiecare zi, iubitorilor muzei Clio şi a membrilor S.Ş.I.R. Gorj impresiile şi notele de călătorie din Ţara Argeşului, evenimentele şi manifestările la care reprezentanţii Filialei Gorj S.Ş.I.R. vor lua parte pe parcursul desfăşurării acestor cursuri.

În prima zi a Lectoratului de vară al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România desfăşurat la Piteşti au susţinut comunicări şi lucrări ştiinţifice: prof. univ. dr. Alexandru Barnea şi prof. dr. Dragoş Măndescu despre problematica controversată a abordării istoriei vechi româneşti de către reprezentanţii curentului „dacist”, prof. dr. Gabriel Marina şi prof. dr. Nadia Manea.