Marginalii la cartea „Apostoli ai neamului în satul Colibaşi: Victor şi Maria Ciudin”

De curând am primit din partea dascălilor de aleasă vocaţie Elena –Ştefania Voicu, Maria Voicu şi Teodor Voicu, lucrarea intitulată „Apostoli ai neamului în satul Colibaşi: Victor şi Maria Ciudin”.   

Apărută la prestigioasa Editură Sitech din Craiova, cartea pe care cei trei autori o propun iubitorilor de istorie din Gorj, se doreşte „doar un început în proiectul de a aduce cititorului şi alte modele culturale din satele răsfirate şi aruncate de-a lungul Văii Blahniţei”, profesori şi învăţători care prin întreaga activitate şi-au lăsat amprenta puternică, devenind modele intelectuale şi de conduită pentru generaţii întregi.

Structurată corespunzător lucrarea are în atenţie familia dascălilor Victor şi Maria Ciudin, preocupările, modul de viaţă şi mai ales „modul exemplar cum îşi desfăşurau activitatea de-a lungul a peste 40 de ani de activitate, aceşti dascăli apreciaţi nu numai de locuitorii satului ci şi de cei din împrejurimi” (Ion Marcea).

Capitole aparte rezervă Elena –Ştefania Voicu, Maria Voicu şi Teodor Voicu, personalităţii lui Pompiliu Marcea, istoric şi critic literar de prestigiu, modelat în primii ai de şcoală, în satul Colibaşi, de minunaţii dascăli Victor şi Maria Ciudin, dar şi profesorilor Constantin Mazilu, Mircea şi Constantin Ganea sau Constantin Zălog, care prin amintiri, gânduri şi confesiuni evocă familia acestor „apostoli ai neamului din satul Colibaşi”.