Școala de Vară S.Ș.I.R. – 2013

Societatea de Științe Istorice din România organizează în zilele 22-28 iulie 2013 la Cluj-Napoca, în cooperare cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, Școala de Vară Predarea istoriei şi modelarea identităţilor multiple ale tinerilor europeni la începutul secolului XXI.

Activități: 60 de ore de cursuri, seminarii, excursii și alte activități practice

Nr. de credite: 10 credite (certificat de studii postuniversitare, eliberat de  Universitatea „Babeș-Bolyai”)

Taxa de participare: 500 lei (RON)

Taxa de participare va fi depusă cu începere de la 1 iunie 2013 în contul Societății de Științe Istorice din România, IBAN RO36RNCB0076029411430001, cu mențiunea „taxă de participare la Cursurile de Vară ale SȘIR (Cluj-Napoca, 22-28 iulie 2013) pentru dl./dna. ……………., membru al filialei ………. a SȘIR”; copia depunerii sumei (sau a viramentului bancar) va fi transmisă prin e-mail în formă scanată pe adresa secretariat@ssir.ro, iar Secretariatul va confirma prin e-mail înregistrarea participării în limita numărului de 50 de locuri rezervate pentru membrii Societății de Științe Istorice din România (pentru acoperirea acestor locuri, solicităm tuturor filialelor să trimită cel puțin 1-2 participanți).

S-a stins profesorul de istorie Marcel Angheloiu

Ne-a părăsit cu totul prematur şi pe neaşteptate un om de aleasă valoare al Gorjului – profesorul de istorie Marcel Angheloiu.

Prin vocație, metodă, empatie şi stil, profesorul Angheloiu, la cei 66 de ani, se impusese în cariera de dascăl, fiind unul dintre profesorii de istorie care și-a dăruit întreaga viață istoriei și familiei. Cei care l-au cunoscut de-a lungul anilor au remarcat adeseori,  erudiția, dar și modestia celui care astăzi a trecut în neființă. Un OM de la care atâtea și atâtea generații au deprins tainele istoriei. A fost Profesorul Marcel Angheloiu şi membru al Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, un pasionat al trecutului şi istoriei Gorjului, despre care nu de puține ori a publicat și în presa locală.

De-a lungul timpului, profesorul Marcel Angheloiu a donat Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu, numeroase obiecte istorice, de la topoare de piatra și arme din cele două războaie mondiale, la documente din secolele XIX-XX, monede și bancnote din perioada interbelica și postbelică, un clopot de la Dincă Schileru donat scolii de la Stănești, diferite piese etnografice, ulcioare, lămpi și multe altele. Prin donațiile sale distinsul dascăl a întregit colecția de obiecte aflate în patrimoniul muzeului.

Prin dispariţia sa din această lume, distinsul Profesor Marcel Angheloiu lasă în urmă un gol imens. Gorjul a pierdut nu numai un dascăl, dar şi un om de dialog şi de echilibru, care nu va putea fi vreodată înlocuit.

† Dumnezeu să-l odihnească!

Conducerea Filialei Gorj a S.Ş.I.R.

Circulara S.Ș.I.R. din 27 mai 2013

Untitled-1 copy

Rezoluția S.Ș.I.R.

Membrii Consiliului Național al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, întruniţi la Târgu-Jiu în zilele de 24-25 mai 2013, au dezbătut problema rolului și locului istoriei în școală și au ajuns la următoarele concluzii:

  1. Rolul fundamental al istoriei este promovarea valorilor civice democratice, îmbinând armonios apartenenţa la comunitatea locală, la naţiunea română şi la Uniunea Europeană;
  2. Istoria asigură conservarea identităţii naţionale, formarea spiritului de toleranţă, promovarea şi înţelegerea adecvată a termenilor de „patrie” şi „patriotism”, cultivarea memoriei înaintaşilor, dezvoltarea unei conştiinţe a valorii în plan european;
  3. În ultimii 15 de ani a avut loc o înjumătăţire a numărului de ore alocate disciplinei istorie în învăţământul gimnazial şi liceal, involuție care singularizează România la nivel european;
  4. O singură oră de istorie pe săptămână este insuficientă pentru realizarea obiectivelor educaţionale ale acestei discipline; în consecinţă curricula şcolară este foarte încărcată, profesorii întâmpină mari greutăţi în a-i deprinde pe elevi să judece procesele istorice complexe, iar conștiința civică și participarea tinerilor la procesele democratice sunt în declin.

Având în vedere cele de mai sus, Societatea de Științe Istorice din România, care împreună cu alte 24 de asociații profesionale din educație a încheiat cu Ministerul Educației un Protocol de Colaborare valabil până în anul 2016, solicită:

  1. Conştientizarea de către opinia publică a însemnătăţii istoriei pentru coeziunea şi buna funcţionare a societăţii;
  2. Asigurarea unui minim de două ore pe săptămână la disciplina istorie la toţii anii de studiu din învăţământul gimnazial şi liceal;
  3. Intensificarea colaborării între cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar prin constituirea unor grupuri de lucru care să propună regândirea programei de istorie sub aspectul conţinuturilor şi tematicii şi elaborarea unor manuale adecvate noilor programe, nivelului de vârstă al elevilor şi cerinţelor lor pentru dimensiunea pragmatică;
  4. Realizarea unui dialog constructiv şi eficient între asociaţiile profesionale din educație şi responsabilii din Ministerul Educaţiei Naţionale în ceea ce priveşte problemele Curriculumului Naţional.