Memoria documentelor: Judeţul Gorj la sfârşitul secolului al XIX-lea

Biblioteca Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale păstrează ,,Rapoartele anuale ale Prefecturilor de Judeţe asupra stării generele, financiare, economice şi administrative a fiecărui judeţ”, care reprezintă o oglindă fidelă a fiecărui judeţ, la trecerea de la un secol la altul şi un izvor preţios pentru orice istoric.

În perioada dintre secolele XIX şi XX sediul administrativ  al judeţului era în această clădire

Ca institute de învăţământ avem în oraşul de reşedinţă un gimnaziu real cu 4 clase ordinare şi una divizionară, o şcoală primară de băieţi cu 4 clase ordinare şi 2 clase divizionare şi o şcoală primară de fete cu 4 clase. În comunele rurale avem 146 şcoli repartizate în 136 şcoli inferioare, 7 superioare şi 3 de cătun. În toate aceste şcoli sunt admişi băieţi şi fete. Pentru cele 146 şcoli rurale, din numărul de 19 776 de băieţi şi fete câţi s-au constatat prin ultimul recensământ în vârstă de a frecventa şcoala, s-au înscris numai 7603 băieţi şi fete, din care la finele anului s-au prezentat la examene 6334, s-au promovat 4481 şi au absolvit întregul curs primar numai 465. Corpul didactic din judeţ se compune din 153 învăţători, 6 institutori, 4 institutoare, 9 profesori şi un revizor şcolar. În judeţ sunt două mânăstiri şi 3 schituri întreţinute de stat şi un schit care se întreţine singur. La una din acele mânăstiri, Tismana, onor. minister de culte şi instrucţiune publică a decis să stabilească un sanatoriu pentru elevi, în care scop a început restaurarea clădirilor căzute în ruină. La toate celelalte mănăstiri şi schituri se adăpostesc 6 ieromonahi şi 11 monahi în afară de celălalt personal care este laic. Biserici de mir parohiale sunt 142, iar filiale 276, din care se construiesc din nou 22 de zid şi 9 de lemn, iar în reparaţie sunt 7. La toate aceste biserici servesc 139 preoţi parohi, 34 preoţi supranumerari şi un diacon. Serviciul sanitar, în judeţ se face de un medic primar, 4 medici de plăşi, 5 vaccinatori şi 4 moaşe. În 7 comune bântuite de febra tifoidă au fost 109 bolnavi şi dintre ei au încetat din viaţă 12. În 10 comune bântuite de angină difterică au fost 73 bolnavi şi dintre aceştia au sucombat 10; în 6 comune bântuite de variolă au fost 54 bolnavi şi au sucombat 8; în 48 comune bântuite de tuse convulsivă au fost 2642 bolnavi şi dintre aceştia au murit 270; în 20 de comune bântuite de rujeolă au fost 860 bolnavi şi dintre aceştia au încetat din viaţă 130 şi în o comună bântuită de dizenterie au fost 11 bolnavi, dintre care nici unul nu a pierit; după cum se vede dar numărul deceselor este prea neînsemnat în raport cu grozăvia boalelor cu care am avut să ne luptăm. Ca institute de asistenţă publică avem în judeţul nostru spitalul judeţean Târgu Jiu şi spitalul rural Petreşti de Sus. Spitalul judeţean are 45 de paturi, dintre care 6 înzestrate cu cele trebuincioase de domnişoara Eufrosina Săvoiu, dosebit de alte 6 paturi înfiinţate din anul 1896, pentru căutarea cu plată a bolnavilor mai avuţi. D-şoara Săvoiu pentru întreţinerea celor 6 paturi procurate de d-sa, contribuie în mod regulat cu lei 1200 anual. Spitalul rural care are 30 paturi se întreţine cu fondurile statului…”

Cristian Grecoiu

Harta Filialelor S.Ș.I.R.

harta filiale ssir

Premiile Societății de Științe Istorice din România pentru anul 2012

Premiul „A. D. Xenopol”
Gheorghe Vlad, Ferdinand I, regele care s-a învins pe sine
Dorina Nichifor, Gheorghe Nichifor, Nicolae Hasnaș, „medicul” liberalismului gorjean
Vasile Diaconu, Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice
 
Premiul „C.C. Giurescu”
Elena Păun, Ștefan Păun, Monografia comunei Bujoreni, jud. Teleorman
Călin Florea, Monografia satului Orbeasca, jud. Teleorman
Claudiu Sachelarie, Monografia comunei Scorțaru Nou, jud. Brăila
 
Premiul „Gh. Brătianu”
E.M. Mocanu, Portul Brăila, de la regimul de porto-franco la Primul Război Mondial
Mihaela Damean, Personalitatea omului politic D.A. Sturdza
 
Premiul „Nicolae Iorga”
Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismului din România în date
 
Premiul „Aurelian Iordănescu”
Cătălina Mihalache, Didactica apartenenței. Istorii de uz școlar în România secolului XX
Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria Universității „Babeș-Bolyai”
Au fost acordate aceleași premii publicațiilor SȘIR, „Anuar”. Vol. 3 (filiala Câmpina), „Tezaur”, vol. 11 (filiala Buzău) și „Mușcelul”, vol. 4 (filiala Câmpulung-Mușcel).
 
S-a acordat de asemenea Diploma de excelență doamnei Oltea Rășcanu-Grămăticu, pentru îndelungata și fructuoasa activitate în conducerea filialei SȘIR – Bârlad.

pana_calimara[1]

Circulara S.Ș.I.R., din data de 8 iulie 2013