Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie”

Observaţii generale:

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2013 fiind publicate 80 volume. Revista se adresează atât cercetătorilor, cât și profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză; suntem interesați și de materiale ale unor istorici din afara României, și vom decide după caz dacă acestea vor fi publicate în limba originală sau vor fi traduse în română.

Potrivit deciziei Consiliului Național al Societății de Științe Istorice revista „Studii și articole de istorie” va respecta riguros principiile sistemullui peer review și va fi pregătită pentru a obține în anul 2014 clasificarea din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice. 

Numărul LXXXI (2014) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

 • 1914 – Bilanțul Vechiului Regat în timpul domniei lui Carol I
 • Primul Război      Mondial – declanșare, atitudini, provocări
 • Didactică, metodică și management educațional
 • Istoria învățământului
 • Miscellanea
 • Recenzii

Corespondența referitoare la materialele pentru revista „Studii și articole de istorie” va fi transmisă prin e-mail la adresa secretariat@ssir.ro .

Materialele trebuie să fie culese în programul Word, font Times New Roman, mărimea 12, la un rând, folosind un minimum de formatări, dar incluzând toate fonturile speciale considerate necesare de autori.

Termene:

 • 1 decembrie      2013 – comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt      rezumat (3-5 rânduri), pentru a ușura pregătirea procesului de peer review.
 • 15 ianuarie      2014 – trimiterea studiilor și recenziilor propuse pentru numărul LXXXI (2014) al revistei „Studii și      articole de istorie”
 • februarie 2014      – comunicarea de către secretariatul de redacție a avizului de publicare      și/sau a solicitărilor de ameliorare a contribuțiilor.
 • mai 2014 – apariția      numărului 

Reguli referitoare la redactarea studiilor pentru publicare:

 • se recomandă ca studiile să precizeze      explicit raportarea lor la stadiul cunoaşterii problemei în discuţie, ca      şi contribuţia lor la cunoaşterea istorică; se recomandă includerea unui      paragraf de concluzii
 • autorii sunt rugați să subdivizeze studiile      mai ample şi să includă subtitluri
 • se acceptă studii redactate în limba română      sau în limba engleză; studiile în limba română vor fi însoţite de rezumate      în limba engleză, iar cele în limba engleză de rezumate ample în limba      română
 • se recomandă ca studiile să nu depăşească 40.000      semne, incluzând spațiile libere (20 pagini standard a câte 2.000 de      semne)
 • studiile vor cuprinde OBLIGATORIU aparat      critic; se recomandă sistemul clasic de note de subsol (potrivit standardelor Academiei Române).

Reguli referitoare la redactarea recenziilor:

 • recenziile trebuie să evidenţieze explicit  ideile centrale (tezele) autorilor lucrării recenzate, şi să analizeze  critic felul şi măsura în care aceste idei centrale sunt acoperite prin analiza istorică
 • în final, se recomandă ca recenziile să   cuprindă judecăţi de valoare asupra lucrărilor recenzate; aceste judecăţi      de valoare trebuie bazate pe tezele, argumentele şi lacunele lucrării      recenzate; se recomandă evitarea referinţelor la aspecte nerelevante ale      activităţii autorilor recenzaţi şi se interzic atacurile la persoană
 • se recomandă ca recenziile analitice să se  încadreze în 2-5 pagini standard
 • în cazul când recenzia nu cuprinde elemente  de analiză critică, atunci se recomandă adoptarea formatului de notă de  lectură, privilegiind latura informativă şi concizia expunerii; se      recomandă un raport de maximum 1.500 semne pentru o lucrare de circa 200      pagini.