Lucrările Simpozionului Județean: Gorjul – vatră de istorie românească, ediția a XXX-a

dsc00030

Programul Simpozionului: Gorjul, vatră de istorie românească, ediția a XXX-a

Ora 9.00 – 9.30

– Raport de activitate al Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România, în perioada 2014-2015 – prof. dr. Gheorghe Nichifor.

– Lansarea revistelor Studii și Articole de Istorie, LXXXII (2015), Gorjul eroic, nr. 1 (2015) și a lucrării Secvențe din viața cotidiană gorjeană în mărturii ale timpului (1954-1958), Iași, Editura Pim, 2015, autori Gheorghe Nichifor și Dorina Nichifor.

Ora 9.30 – 11.30

Simpozion: 1945. 70 de ani de la încheierea ultimei conflagrații mondiale

Al doilea război mondial: statistici, mărturii, destine – aplicație foto-documentară (prof. Andrei Popete-Pătrașcu)

– Războiul din răsărit și influența sa asupra raporturilor dintre putere și opoziție (prof. Vasile Udroiu)

– „Și zeul Marte lucra…” (prof. dr. Maria Cochină)

Biserica din Gorj în timpul celui de-al doilea război mondial (prof. dr. Marcela Mrejeru)

Alexandru Stoichițescu – pagini inedite ale unui jurnal de front (prof. dr. Gheorghe Nichifor)

– Gheorghe Negreanu – mărturii documentare inedite de pe frontul de Est (dr. Valentin Pătrașcu)

– Locuitorii din fostele comune Bălești, Bălăcești, Ceauru și Cornești în anii celui de-al doilea război mondial (prof. Cornel Șomâcu)

23 august 1944. Premisele politico-militare ale unui act ce a schimbat istoria României (col. (r.) dr. ing. Walter Loga)

Ora 11.30 – 12.30

Dezbatere cu tema: Statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar (moderator: prof. dr. Dorina Nichifor)

Reuniunea anuală a istoricilor din toată țara, la Alexandria

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România s-a desfășurat la Alexandria, în data de 23 mai 2015. Societatea de Științe Istorice din România este cea mai cuprinzătoare asociație profesională din domeniul istoriei din România, reunind profesori din toate ciclurile de învățământ, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alte persoane interesate de progresul cunoașterii istorice.

page

Județul Gorj deține una dintre cele mai importante filiale din țară și a trimis la Alexandria o delegație importantă. Lucrările Consiliului au fost deschise de Luminiţa Pinţur, preşedinte al Filialei Teleorman al Societății de Științe Istorice, inspector şcolar pentru disciplinele istorie – ştiinţe socio-umane în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman . Ȋnceputul activităţii a fost salutat de prefectul de Teleorman, Carmen Daniela Dan, care şi-a exprimat recunoştinţa şi respectul pentru contribuţia pe care istoricii o aduc la dezvoltarea zonei din punct de vedere ştiinţific şi a propus organizarea unui proiect comun pentru promovarea cercetarii istorice în judeţul Teleorman , în memoria regretatului profesor Ion Moraru .

La eveniment au fost prezenți prof.univ.dr. Bogdan Murgescu – președinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Alexandru Barnea – prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretar general al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie – președinte de onoare, prof. dr. Gheorghe Nichifor – vicepreședinte, membri ai Biroului Național al Societății de Științe Istorice din România, reprezentanți ai filialelor Societății de Științe Istorice din România, ai mass-media.

Lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România au cuprins o prezentare a activității SSIR în anul 2014, discuţii privind pregătirea Conferinței Naționale din noiembrie 2015, inclusiv o inventariere și discutare a propunerilor de îmbunătățire a statutului S.Ș.I.R., o dezbatere referitoare la statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar și demersurile ce pot fi întreprinse de S.Ș.I.R. în acest sens.

Profesorul Gheorghe Nichifor, președinte SSIR Gorj, a declarat pentru ȘCOALA GORJEANĂ: „A fost o reuniune fructuoasă, mai ales că avem un an deosebit cu alegeri în 14 noiembrie 2015 și Cursuri de Vară la Brașov în luna iulie. Gorjul este bine reprezentat la nivelul SSIR iar activitățile sunt foarte apreciate de colegii din țară.”

 

 

Simpozionul Județean „Gorjul vatră de istorie românească”

afis