Protocol de colaborare cu A.N.C.E.R.M. Gorj

wpid-ancermgorj.jpg

Societatea de Științe Istorice din România – Filiala Gorj a încheiat în ziua de 27 mai 2015, un Protocol de colaborare cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, Filiala Județului Gorj.

SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Stabilirea unor colaborări eficiente și permanente, părți semnatare păstrându-și autonomia, personalitatea juridică, respectând prevederile statutelor proprii.

DIRECȚII DE ACȚIUNE

În deplină cunoștiință a rolului pe care fiecare îl are în societatea civilă, părțile semnatare ale protocoalelor își exprimă acordul și disponibilitatea de a colabora pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

– Promovarea valorilor statului de drept, întărirea relațiilor societății civile cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj și colaborarea cu autoritățile administrației locale, pentru concentrarea eforturilor de comemorare și cinstire a eroilor neamului;

– Organizarea de activități pentru îngrijirea și ocrotirea mormintelor și operelor comemorative de război, ridicate pentru comemorarea eroilor căzuți la datorie, pentru îndeplinirea unui serviciu, comandat sau voluntar, în interesul statului ai căror cetățeni au fost;

– Participarea la ceremonialurile sfințirii de noi monumente, troițe, plăci comemorative etc. ridicate în scopul eternizării memoriei eroilor căzuți pentru întregirea și apărarea neamului, din toate timpurile și în toate războaiele;

– Cultivarea prin mass-media, a dragostei și a atașamentului față de Patrie și idealurile sacre ale poporului și ale forțelor sale armate, a respectului față de simbolurile naționale, a sentimentelor de recunoștiință și cinstire a înaintașilor noștri, care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenței, integrității și suveranității naționale;

– Atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor și operelor comemorative de război, închinate eroilor și martirilor neamului, scop în care, prin eforturi comune, vor fi organizate tabere de vară, care vor cuprinde și programe de educație patriotică;

– Participarea la depunerea de coroane de flori la monumente și cimitire ale eroilor pe teritoriul României și a altor țări;

– Prezentul protocol va da posibilitatea părților semnatare să folosească mass-media pentru recunoașterea și dezvoltarea ideii de „cult al eroilor” în rândul întregii populații și în mod deosebit în rândul tineretului.

– Organizarea și participarea la activitățile închinate Zilei Eroilor, care se comemorează în fiecare an de „Ziua Înălțării Domnului”, zi, care prin lege, a fost proclamată sărbătoare națională a poporului român, precum și organizarea în comun, a unor simpozioane, adunări festive, mese rotunde, dezbateri etc, dedicate unor sărbători naționale sau sărbătoririi zilei unor categorii de arme;

– Luarea de atitudine fermă de către membrii celor două organisme împotriva abuzurilor și a actelor de profanare a simbolurilor naționale, a cimitirelor de onoare ale eroilor români, precum și a altor opere comemorative de război, ridicate pentru cinstirea memoriei eroilor și martirilor care s-au jertfit pentru neam și țară;

– Militarea pentru onoarea și demnitatea celor care au servit cu credință patria, în rândurile Armatei României;

– Manifestarea, în toate împrejurările, a echidistanței și voinței de a nu se implica politic și a nu desfășura activități în favoarea vreunui partid sau formațiune politică, conform prevederilor statutare.

DISPOZIȚII FINALE

Informarea reciprocă și permanentă, cu principalele probleme de interes comun pe care părțile semnatare le au în atenție, stabilindu-se și câte un reprezentant de legătură între părțile semnatare.

Părțile semnatare ale prezentului Protocol de Colaborare, vor respecta cu strictețe principiul neamestecului în activitatea fiecăreia, păstrându-și autonomia, structurile organizatorice și personalitatea juridică, respectând prevederile Statutului propriu. Periodic, sau ori de câte ori va fi cazul, reprezentanții celor celor două părți semnatare vor face informări și analize la nivelul conducerii, asupra modului de colaborare și a desfășurării în comun a unor activități specifice, inclusiv prin participarea la Ședințele Consiliului Director Judeţean și la Adunările Generale.

Protocoalele de Colaborare intră în vigoare după validarea de către conducerile părților semnatare, prin semnarea acestora de către reprezentanții lor.

Nerespectarea Protocoalelor de Colaborare poate duce la anulare, cu notificarea prealabilă a uneia dintre părți.

Școala de vară S.Ș.I.R.

wpid-screenshot_2015-07-19-01-13-22-1.pngwpid-screenshot_2015-07-19-01-13-35-1.png