REUNIUNE A ISTORICILOR LA TÂRGU-JIU

Invitat la emisiunea ȘCOALA GORJEANĂ de la N-SAT TV, emisiune realizată de profesorul Cornel Șomîcu, prof. dr. Gheorghe Nichifor – vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj-a anunțat că pe 27 martie 2018 se va organiza la Târgu-Jiu o manifestare internațională a istoricilor români din țară și din teritoriile ocupate de români. Simpozionul GORJUL-VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ va aduce la Târgu-Jiu istorici din Republica Moldova, Ucraina și Serbia dar și din centrele universitare de prestigiu din țară. Organizatorii manifestării, pe lângă Consiliul Județean Gorj și Primăria și Consiliul Local Târgu-Jiu, Societatea de Științe Istorice din România, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Universitatea ”Constantin Brâncuși”.

27458913_1811465025583251_2714144890178264877_n

 

S-a lansat Programul Centenar al SȘIR

Afis-Centenar-SSIR-UB

Astăzi, 18 ianuarie 2018, a fost lansat Programul Centenar al Societății de Științe Istorice din România, desfășurat în parteneriat cu Universitatea din București. Partener media: Agerpres.

Societatea de Știinte Istorice din România, cea mai cuprinzătoare organizație profesională din domeniul producerii și transmiterii cunoașterii istorice, care grupează în rîndurile sale profesori, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei, lansează începând cu data de 18 ianuarie 2018 – Programul Centenar.
Pornind de la constatarea că la împlinirea unui secol de la Marea Unire din 1918 societatea românească are un prilej unic de a reflecta critic asupra evoluției sale istorice și asupra perspectivelor sale de viitor, SȘIR consideră că principala valență a Centenarului este cea educativă și anume transmiterea de principii, valori și atitudini către tânăra generație aflată pe băncile școlii, cu scopul de a conștientiza și onora jertfele înaintașilor, ale generației care a făurit Marea Unire, dar și de a genera o reflecție asupra modului în care fiecare dintre noi poate contribui la conturarea României viitorului. În acest sens, SȘIR a elaborat un calendar de activități complexe care să rememoreze istoria națională și care să contribuie la cunoașterea istoriei în societatea românească. Programul Centenar este construit pe derularea unui amplu proiect educațional intitulat Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Unirii, proiect care este adresat elevilor din învățământul gimnazial și liceal. Totodată, în cooperare cu Universitatea din București, va fi organizată Conferința Națională a Profesorilor de Istorie. Școli de vară pentru studenți și tinerii profesori de istorie, prelegeri, dezbateri și mese rotunde sunt alte activități care vor fi desfășurate de către ȘSIR în parteneriat cu Universitatea București, dar și cu alte instituții.
În strânsă corelare cu programul național, în cele 36 filiale ale SȘIR se vor derula programe de marcare a Centenarului Marii Uniri. În acest scop vor fi organizate concursuri, conferințe, simpozioane. De asemenea, membrii Societății vor fi profund implicați în promovarea istoriei naționale la nivelul comunităților din care fac parte, promovând importanța cunoașterii istoriei și rolul acesteia în formarea unor cetățeni activi, implicați și educați în spiritul democrației și patriotismului civic.

Președinte SȘIR,
Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu

Dispariția academicianului Nicolae Edroiu deplânsă și la Gorj

Istoricul Nicolae Edroiu, directorul Institutului de Istorie din cadrul filialei clujene a Academiei Române, a murit miercuri, 10 ianuarie 2018. Istoricul clujean a fost un mare prieten al gorjenilor primind în anul 2001 titlul ce ”cetățean de onoare” al comunei Padeș. A fost conducătorul de doctorat al cunoscutului istoric și dascăl gorjean, Gheorghe Nichifor, președinte al filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România.

Istoricul Nicolae Edroiu avea 78 de ani. Era membru corespondent al Academiei Române din decembrie 1999. A fost în Gorj de mai multe ori, în anul 2001 participând la Cursurile de vară ale Societății de Științe Istorice, desfășurate în județul nostru. Cu această ocazie i-a fost decernat titlul de cetățean de onoare al comunei Padeș.

Un om dedicat științei

Nicolae Edroiu s-a născut în localitatea Olteni, judeţul Covasna. A absolvit liceul la Braşov, iar facultatea la Cluj. S-a specializat în Bizantinologie şi Istorie sud-est europeană la Universitatea din Belgrad (1967), respectiv şi în Studii Europene la Collège d’Europe din Bruges (1970/1971). Lucrarea de doctorat a susţinut-o în 1974 cu tema ”Ecoul european al răscoalei lui Horea (1784)”.
A urmat toate treptele didactice: preparator (1963–1966), asistent (1966–1970), lector (1970–1978), conferenţiar (1978–1990), profesor (din 1990).
A predat Istoria medievală a României, Paleografie româno-chirilică, Ştiinţele auxiliare ale istoriei în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Între 1984 şi 1990 a fost prorector al UBB. Din 2007, director al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca.
Cu lacrimi în ochi pricinuite de marea pierdere, prof. dr. Gheorghe Nichifor-vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj-ne-a declarat: ”Îmi pare nespus de rău că o personalitate de mare anvergură intelectuală ne-a părăsit atât de brusc. Pentru cei care poate îl cunosc mai puțin, trebuie spus că domnul profesor s-a dedicat cu precădere istoriei secolului al XVIII-lea, fiind până în prezent cel mai bun cunoscător al istoriei Răscoalei lui Horea, cercetările sale îndreptându-se mai ales spre descoperirea izvoarelor străine privind acest moment important al istoriei naţionale. Este cunoscut şi ca specialist al ştiinţelor auxiliare ale istoriei clujene. Am lucrat cu domnul profesor la un doctorat pe Alexandru Ștefulescu, susținut cu succes, și vă asigur că era un cercetător exemplar, un om de știință care se naște foarte rar pe aceste meleaguri.”. Redăm mai jos câteva detalii despre viața marelui istoric așa cum apar acestea pe site-ul Academiei Române.

Edroiu

Premii și distincții

• Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, 2012
• Membru corespondent al Academiei Române, 1999
• Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Cavaler – 2002
• Premiul “Nicolae Bălcescu” al Academiei Române pe anul 1976 pentru lucrarea: Răsunetul european al Răscoalei lui Horea (1784-1785), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976;
• Cetăţean de onoare al oraşului Bruges – Belgia, 2011
• Crucea Transilvană acordată de Mitropolia Ortodoxă Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2008
• Cetăţean de onoare al comunei Veţel – Hunedoara, 2001
• Cetăţean de onoare al comunei Padeş – Gorj, 2001
• Titlul de “Conferenţiar Universitar Evidenţiat” acordat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Ordinul nr. 5703 din 19 iunie 1984)

Elemente de curriculum vitae

• Membru corespondent al Academiei Române (1999)
• Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de “Ofiţer” conferit de Preşedintele României (2010)
• Preşedintele Părţii Române în Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovacă (2001) care funcţionează în baza acordurilor de colaborare interacademică semnate între Academia Română şi Academia Slovacă de Ştiinţe
• Preşedintele Părţii Române în Comisia Mixtă de Istorie Româno-Ungară (2010) care funcţionează în baza acordurilor de colaborare interacademică semnate între Academia Română şi Academia Maghiară de Ştiinţe (2010)
• Preşedintele Filialei Cluj a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (1995)
• Membru al Asociaţiei Arheologilor Medievişti din România (1996)
• Membru de onoare al Asociaţiei Arheologilor din Republica Moldova (1996)
• Vicepreşedinte al Societăţii Române de Vexilologie (SRV) (1997
• Preşedintele Biroului Zonal Cluj al Comisiei Naţionale de Heraldică (2003)