Școala de Vară S.Ș.I.R. – Galați, 2014. Ziua 4

Următoarea zi a cursurilor Școlii de Vară organizată de Societatea de Științe Istorice din România a fost dedicată unor noi vizite de documentare, la Cetatea Enisala și în municipiul Tulcea, acolo unde istoricii prezenți la activitate au vizitat Casa „Avramide”, Faleza Dunării, Muzeul de Istorie, precum și Monumentul închinat Războiului de Independență.

image

Școala de Vară S.Ș.I.R. – Galați, 2014. Ziua 3

În cea de-a treia zi a cursurilor, participanții la Școala de Vară a S.Ș.I.R. au vizitat orașul Brăila și o serie de obiective, istorice, culturale și turistice precum Centrul Cultural „Nicapetre”, Casele Memoriale „Petre Ștefănescu Goangă” și „Panait Istrati”, Biserica Grecească și Muzeul de Istorie al Brăilei, cu relevarea rolului orașului în istoria Primului Război Mondial. Au susținut comunicări prof. Antonel Urse – „Viața cotidiană în Brăila în timpul ocupației germane”, prof. dr. Ștefan Aftodor – „Brăila în presa de ocupație germană” și prof. Claudiu Sechelarie – „Un monument austro-ungar din timpul Primului Război Mondial la Scorțaru Nou”.

 

Școala de Vară S.Ș.I.R. – Galați, 2014. Ziua 2

Cea de-a doua zi a cursurilor Școlii de Vară, organizate de Societatea de Științe Istorice din România în perioada 28 iulie – 2 august 2014, s-a desfășurat la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, una dintre unitățile școlare de prestigiu din municipiul Galați.

page

Au susținut prelegeri despre atitudinile și opțiunile politice în procesul decizional legat de participarea la război: drd. Cosmin Ioniță (Universitatea din București) cu tema „Declanșarea Primului Război Mondial din perspectiva istoriei relațiilor internaționale”, prof. univ. dr. Ovidiu Bozgan (Universitatea din București), cu tema „Poziția papalității față de război” și dr. Mihai Teodor Nicoară (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), cu tema „Memorialistica războiului. Experiența războiului în memoriile lui Sextil Pușcariu”.

Deasemenea, în cadrul cursurilor, cei prezenți au luat parte și la dezbateri privind aspectele de viață cotidiană în timpul Primului Război Mondial. S-au audiat prelegeri susținute de lect. univ. dr. Constantin Stan de la Universitatea „Dănărea de Jos”, Galați, dr. Dana Maria Rus și dr. Gheorghe Negustor de la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

După-amiază aceleași zile a prilejuit membrilor Societatea de Științe Istorice din România participarea la o dezbatere pe grupe de lucru și în plen cu tema „Primul Război Mondial în literatură” (coord. prof. dr. Bogdan Murgescu și dr. Andrei Florin Sora).

Școala de Vară S.Ș.I.R. – Galați, 2014. Ziua 1

Orașul Galați găzduiește în aceste zile Școala de Vară a Societății de Științe Istorice din România, cu tema „Primul Război Mondial. Experiențe istorice și lecții pentru azi”, sub egida S.Ș.I.R., a Universității „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, în parteneriat cu School of Global and Internațional Studies, Indiana University, S.U.A., Friedrich-Eebert-Stiftung, Office Romania, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați și Muzeul Brăilei.

page

Sunt prezenți la aceste cursuri, recunoscute ca activitate de perfecționare a membrilor S.Ș.I.R., peste 40 de istorici din întreaga țară și 20 din Galați și Brăila (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, muzeografi, arhiviști ș.a.).

Școala de Vară „Primul Război Mondial. Experiențe istorice și lecții pentru azi” își propune să ofere celor prezenți prilejul unei reflecții structurate asupra semnificației acestui eveniment istoric major, de impact asupra viziunii generale despre lume și societate.

Cursurile au debutat, luni, 28 iulie 2014, în Sala de festivități a Universității „Dunărea de Jos” Galați – Aula Magna, în prezența președintelui S.Ș.I.R., prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (Universitatea din București), a prof. dr. Bogdan Teodorescu (secretar general S.Ș.I.R.), a conf. univ. dr. Constantin Ardeleanu (prodecan Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați) și a prof. univ. dr. Maria Bucur-Deckard (School of Global and Internațional Studies, Indiana University, S.U.A.), a membrilor S.Ș.I.R. prezenți la Școala de Vară, precum și a altor invitați.

Conferința inaugurală a fost susținută de doamna prof. univ. dr. Maria Bucur-Deckard (Indiana University), cu tema „Comemorarea Primului Război Mondial – evoluții, accente, omisiuni”, fiind urmată de două prelegeri in plen, susținute de prof. univ. dr. Toader Nicoară de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca (Marele Război, în istoriografie: de la istoria politico-diplomatică la noua istorie culturală) și prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președintele S.Ș.I.R. (Bilanțul războiului – costuri directe și indirecte).

În după-amiaza aceleeași zile, cursanții Școlii de Vară S.Ș.I.R. au vizitat Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” – Casa „Cuza Vodă” din Galați și au luat parte la Workshop-ul „Galați și Brăila – orașe cu tradiție multiculturală. Valori ale istoriei locale în educația pentru democrație”. Au susținut prelegeri privind rolul orașului galați în timpul Primului Război Mondial: drd. Maria Magdalena Tuluș (Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați) și prof. Florin Cernat (Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Galați).

Din partea Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România, participă prof. Andrei Popete-Pătrașcu și prof. dr. Dorina Nichifor. Vom reveni pe parcursul următoarelor zile cu noi detalii despre activitățile desfășurate în cadrul Cursurilor Școlii de Vară S.Ș.I.R. 2014.

 

 

 

Școala de Vară – 2014

Societatea de Științe Istorice din România și Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează Școala de vară a Societății de Științe Istorice din România, care va avea ca temă „Primul Război Mondial. Experiențe istorice şi “lecţii” pentru azi”.

Primul Război Mondial a fost un eveniment major, care a zguduit întreaga omenire. Rod combinat al competiției pentru hegemonie politică și economică și al exacerbării ideologiilor naționaliste, războiul a antrenat cea mai mare parte a statelor din Europa, și apoi din întreaga lume. Progresele tehnicii și potențialul producției industriale de masă au condus la amplificarea ororilor și distrugerilor, care au atins niveluri inimaginabile înainte de război. Zeci de milioane de oameni au fost uciși sau au rămas invalizi pe viață. Multe societăți au fost dezechilibrate și au cunoscut crize grave, revoluții și conflicte sociale, ale căror efecte s-au prelungit marcând istoria secolului XX.

Mult timp, războiul a fost rememorat în cheia ideologiilor care au celebrat participarea la război, ideologii care au beneficiat de sprijinul puternic al instituțiilor statale. Pe de altă parte, memoria oamenilor care au luptat în tranșee și care au trăit direct ororile războiului a stat l a baza unor interogații mai ample cu privire la responsabilitatea elitelor și opțiunile morale ale oamenilor puși în situații extreme. Istoriografia a integrat cu întârziere această problematică, dar în ultimele decenii revizuirea modului de abordare a războiului a fost considerabilă. Tot mai mult, istoricii au adus în centrul analizelor lor problemele oamenilor de rând, măsura în care ei au acceptat războiul sau dimpotrivă l-au perceput ca o agresiune împotriva destinului lor, precum și atitudinile indivizilor și grupurilor care s-au împotrivit antrenării în război a societăților din care făceau parte. Experiența primului război mondial a fost interpretată tot mai mult ca o demonstrație categorică a iraționalității războiului, atât din perspectiva intereselor pe termen lung ale decidenților, cât și din cea a intereselor de ansamblu ale societății. Totodată, destinele individuale ale oamenilor antrenați în război a alimentat discuțiile despre multitudinea formelor de curaj civic în lumea contemporană.

Școala de vară Primul Război Mondial. Experiențe istorice şi “lecţii” pentru azi își propune să ofere profesorilor de istorie din învățământul gimnazial și liceal, ca și tinerilor doctoranzi, prilejul unei reflecții structurate asupra semnificației acestui eveniment istoric. Organizatorii sunt convinși că această reflecție va avea impact asupra viziunii generale despre lume și societate a participanților, și va contribui astfel la consolidarea aderenței la valorile democratice și pacifiste în România secolului XXI.

Co-directori ai Școlii de Vară:
Prof. dr. Bogdan Murgescu (președinte, Societatea de Științe Istorice din România);
Prof. dr. Maria Bucur–Deckard (Associate Dean for International Programs, School of Global and International Studies, Indiana University);
Conf. dr. Constantin Ardeleanu (prodecan, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie, Universitatea Dunărea de Jos din Galați).

Festivitatea de deschidere va avea loc luni 28 iulie 2014, ora 9.30 în Aula Magna din Campusul Științei.