Comunicat S.Ș.I.R.

Comunicatul Societății de Științe Istorice din România cu privire la propunerile de plan-cadru pentru învățământul gimnazial

Având în vedere pozițiile exprimate de sute de membri ai Societății de Științe Istorice din România (SȘIR) în cadrul dezbaterilor publice prilejuite de proiectele de plan-cadru pentru clasele V-VIII, Biroul Național Executiv al SȘIR constată că nici una dintre cele trei variante de plan-cadru propuse de către Institutul de Științe ale Educației nu corespunde solicitării statornice a membrilor SȘIR de a se asigura condițiile necesare pentru predarea în bune condiții a disciplinei Istorie prin alocarea a cel puțin 2 ore pe săptămână la toți anii de studiu din învățământul gimnazial și liceal. Mai mult, nici una dintre cele trei variante de plan-cadru propuse nu are la bază o analiză serioasă a raporturilor dintre particularitățile grupei de vârstă a elevilor cărora li se adresează, potențialul resurselor didactice existente și rezultatele educaționale așteptate de societate. Membrii SȘIR au apreciat că aceste propuneri contravin atât prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, unde, la art. 4, nu mai puțin de 5 dintre cele 6 puncte se referă la importanța cultivării valorilor umaniste și moral-civice, cât și experienței didactice cu privire la ineficiența dispersării resurselor între un număr prea mare de discipline și obiective educaționale disparate.

În concluzie, Societatea de Științe Istorice din România, care este la nivel național cea mai cuprinzătoare organizație profesională din domeniul istoriei, co-semnatară a protocolului de colaborare din 27.01.2011 între Ministerul Educației și asociațiile profesionale din educație, solicită, la fel ca și Fundația pentru o societate deschisă, fundamentarea unei noi propuneri de plan-cadru pe o dezbatere serioasă asupra finalităților și specificităților educației de la nivelul claselor V-VIII, astfel încât să se asigure resursele și cadrul necesar pentru buna cunoaștere a istoriei ca premisă indispensabilă pentru însușirea valorilor civice și buna funcționare a societății

Cercul de istorie „Antonie Mogoș”, funcționează sub egida S.Ș.I.R. Gorj