Scrisoare deschisă!

      Am primit din partea domnului profesor Laurenţiu Jude, de la Colegiul Naţional ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, un articol ca urmare a recentului Congres Internaţional de Dacologie (ediţia a XI-a).

Vi-l semnalăm şi dumneavoastră, membrilor Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România:

________________

 Scrisoare deschisă a profesorilor de la catedra de istorie…!?

  Publicată în săptămânalul Unirea/nr. 6010/29 mai 2010

             Se ştie că, începând cu Şcoala Ardeleană, istoria acestui spaţiu dunăreano-pontic a fost supusă unor falsuri; falsuri care au un unic scop: să distrugă rădăcinile şi continuitatea poporului autohton în acest spaţiu geografic.

            Faptul că în capitala Marii Familii Dacice a Apulilor, în capitala de suflet a românilor azi se întâlnesc oameni preocupaţi de istoria acestui spaţiu carpato-dunărean este o realizare de excepţie. Mulţi istorici români şi străini, mulţi români plecaţi în străinătate, vor să înlăture aceste falsuri istorice, şi să restabilească continuitatea firească a omenirii în acest spaţiu geografic. Ca urmare faptul că cel de-al XI-lea Congres Internaţional de Dacologie are loc în prezent pe teritoriul Marii Familii Dacice a Apulilor (Alba Iulia) este un fapt normal ce exprimă voinţa unui popor de a-şi afla adevărata identitate, de a-şi redescoperi adevăraţii buni şi străbuni furaţi de vicisitudinile istoriei. Eforturile participanţilor de a restabili rădăcinile acestui popor pe teritoriile pe care moşii şi strămoşii lui au trăit ne fac o deosebită cinste.

            Citez din scrisoarea autorului cu privire la congres „congresul de dacologie ne privează, în primul rând, de dreptul de a decide soarta istoriei” închei citatul ştiind bine că soarta istoriei scrise pe care o învaţă copii din manualele şcolare a fost decisă de multe ori de interese geo-politice la care multe elite istorice de-ale noastre s-au conformat. Ca argument aduc un fals istoric de proporţii, pe care îl acceptăm ca intrat în uz, deci un adevăr! Fals prin care istoricii şterg din memoria poporului o mare ţară Ρωμανία ( Romanía).  Romania care între anii 330 şi 1453 era „singurul stat civilizat al creştinătăţii, singurul care făcea figură de stat modern”(L. Bréhier citat de O. Drîmba).  Iniţiativa falsului istoric de proporţii o are în anul tot un istoric, istoricul german Hieronymus Wolf,  care în 1557, la aproximativ un secol după căderea Constantinopolului, a introdus termenul de bizanţ (cu dreptul pe care şi-l invocă autorul scrisorii din ziarul Unirea de a decide soarta istoriei fiindcă este istoric cu patalama).  „Standardizarea termenului a apărut în secolul al XVII-lea, când autorii francezi, precum Montesquieu, au început să-l popularizeze”

            Acest fals istoric prin care Romania dispare din istorie 1000 de ani este acceptat în mod incredibil de români. Suntem mai răi decât turcii cuceritori care au păstrat numele Romaniei adaptat limbii lor numind-o Rumelia (Roumenia, Roumania de mai târziu; cum ne spun străinii nouă). Acest fals istoric de numai două cuvinte ( din Romania în Bizanţ, şi din Basileu în împărat) şterge din conştiinţa umanităţii o etapă istorică esenţială din istoria lumii, hotărâtoare pentru evoluţia Europei şi lasă o gaură neagră de un mileniu în Istoria României. De ce?  Probabil datorită refuzului unor istorici de a vedea existenţa  oamenilor în istorie şi fireasca continuitate până în prezent.

            Dovezile privind falsul sunt numeroase, unele se găsesc în muzeele din România altele peste hotare; dar istoricii noştri care scriu manualele de istorie ale şcolarilor nu le văd!!! Vor să modeleze mintea copiilor altfel de cum este adevărul. De ce?

            Ataşez alăturat câteva hărţii geografice din evul mediu care atestă existenţa Romaniei, Valahiei, Moldovei şi Transilvaniei modificate ca întindere geografică ca urmare a cuceririi otomane. De menţionat că în mileniul despre care nu vrem să vorbim Valahia, Moldova şi chiar Transilvania făceau parte din Romania cu capitala la Constantinopol prin sistemul relaţiilor de vasalitate. „În cnezatele româneşti transilvane din sec.X suzeranitatea împăratului bizantin este recunoscută – de pildă de Menumorut” (O. Drîmba) şi Constantinopolul numea episcopi la Alba Iulia. Pentru a menţine o strânsă legătura cu nordul Dunării, basileii Romaniei, au construit puternice cetăţi, în nord, iar pe timpul  Basileului Constantin (328 d.Hr.) la Corabia s-a construit şi inaugurat unul dintre cele mai lungi poduri din antichitate, făcut din piatra şi lemn, de  peste 2 400 de metri lungime, pentru a uni statele vasale.

            Hărţi ataşate:

1. Abraham Ortelius, ROMANIA, BVLGARIA, WALACHIA ET SYRFIA, Amsterdam, 1598, gravură în cupru, Colecţia Ovidiu Şandor, http://www.muzeulcotroceni.ro/calendar2009/9mai.html.

2. A New Map of Turky in Europe and parts adjoyning shewing their principal divisions and chiefe cities, towns, rivers, mountains &c. (Harta a fost obţinută de la W. F. Institute of Archaeological Research, fiind domeniu public). http://earth.unibuc.ro/images/217.jpg

3. Rumelia as of 1801,  (http://ro.wikipedia.org/wiki/Rumelia)

             Ca urmare a realităţii istorice şi intereselor autohtonilor, faptul că cel de-al XI-lea Congres Internaţional de Dacologie are loc în prezent sub cupola Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, este un fapt firesc, ar trebui să ne bucure, şi să le apreciem eforturile Universităţii, conducerii locale, participanţilor de a restabili rădăcinile acestui popor pe teritoriile pe care moşii şi strămoşii lui au trăit. Iar locul firesc al Congres Internaţional de Dacologie  şi al Congresului Spiritualităţii Româneşti nici nu poate fi în alt loc decât aici  în capitala Marii Familii Dacice a Apulilor, a lui Mihai Viteazul, a încoronării lui Ferdinand I, în capitala de suflet a românilor; aici la Alba Iulia.

 Cu stimă, Laurenţiu Jude

SIMPOZION JUDEŢEAN „GORJUL STRĂVECHE VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ”, Ediţia a XXV-a, 19 mai 2010

În atenţia profesorilor de istorie,

        În data de 19 mai 2010, ora 9.00, la Muzeul Judeţean de Istorie „Alexandru Ştefulescu”, se va desfăşura, sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, Simpozionul: „Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXV-a, (Tema ediţiei din acest an: Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată), parteneri: Muzeul judeţean de istorie „Alexandru Ştefulescu”, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.

 PREŞEDINTE S.Ş.I.R – GORJ,

PROF. DR. GHEORGHE NICHIFOR

 

Ediţia a XXV-a, 19 mai 2010

  • Orele 9.00 – 9.30 (Lansare de carte)

Petre Rădulea – Gorjul geografic, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2010

Dorina Nichifor – Gheorghe Chiţu reprezentant al liberalismului din România, Editura Sitech, Craiova, 2009

  • Orele 9.30 – 11.30 (Sesiune de comunicări ştiinţifice – OAMENI ŞI FAPTE DIN TÂRGU-JIUL DE ALTĂDATĂ)

1. Alexandru Bratu, Daniel Cismaşu, Ion Hobeanu – „Consideraţii istorice şi statistice privind locuitorii Târgu-Jiului în perioada 1832-1864. Colecţia de mitrice

2. Cornel Şomîcu – „Un târgujian de odinioară: Ion Magheru despre familia sa

3. Dumitru Hortopan – „Evoluţia edilitar urbanistică a Târgu-Jiului în epoca modernă

4. Gheorghe Nichifor „Dincă Schileru şi Târgu-Jiului la cumpăna secolelor XIX – XX

5. Valentin Pătraşcu – „Alexandru Ştefulescu – fondatorul Muzeului Gorjului

6. Mihaela Ioniţă-Niculescu – „Evoluţia demografică a Târgu-Jiului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

7. Dorin Brozbă – „Ecaterina Teodoroiu – simbolul eroismului târgujian

8. Dorina Nichifor – „Târgu-Jiul din vremea Arethiei Tătărescu

9. Andrei Popete-Pătraşcu – „Deţinuţii lagărului de la Târgu-Jiu – ctitori de biserică

10. Gheorghe Gorun – „Destine sfărâmate: Octavian Vulpe, Grigore Lupulescu şi Ion Roşca

11. Sorin Lory-Buliga – „Ansamblul monumental Calea Eroilor – unicul templu modern al lumii

  • Orele 11.30 – 12.00 (Informare cu privire la activitatea Filialei Gorj a S.Ş.I.R.)

prof. dr. Gheorghe Nichifor, preşedinte filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

Simpozionul internaţional „Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate” (12-13 mai 2010 – Craiova)

       În perioada 12-13 mai 2010, s-a desfăşurat la Craiova, Simpozionului internaţional „Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate”, având drept scop integrarea culturii şi civilizaţiei evreieşti în activitatea educativă. Evenimentul a fost organizat de Universitatea din Craiova, Centrul Internaţional pentru Studierea Holocaustului Yad-Vashem din Ierusalim, Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale. Departamentul Studii Ebraice şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Au fost invitaţi  la acest simpozion membrii Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Dolj, prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean şi  lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu, dar şi preşedintele Comunităţii Evreieşti din Craiova prof. univ. dr. Corneliu Sabetay şi două cadre didactice din Israel, Chava Baruch şi Galit Avitan. Dezbaterile ce s-au desfăşurat pe durata celor două zile la Craiova pe tema evreilor au vizat întregul lanţ de evenimente din istoria „poporului sfânt” începând cu Evul Mediu şi până în contemporaneitate. „Vom prezenta segmente foarte importante care privesc relaţiile dintre români şi evrei, ceea ce a constituit la noi problema evreiască în a doua jumătate a secolului al XIX – lea  la şi începutul secolului al XX-lea. De asemenea, aspecte privind istoria evreilor în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, despre Holocaust şi, fireşte, chiar evenimente mult mai apropiate precum „Războiul de şase zile” – preciza prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, şeful catedrei de Istorie de la Universitatea din Craiova.

       Amintim printre temele discutate: „Calvarul evreilor din Ardeal în timpul celui de al Doilea Război Mondial” (prof. univ. dr. Corneliu Sabetay), „Eşecul toleranţei creştine – persecuţii, masacre şi expulzări evreieşti în Evul Mediu occidental” (lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu),  „Diabolizarea poporului ales. Premisele expulzărilor evreilor din Spania” ( masterand  Denisa Victoria Andronache), „ Copiii evrei în Transnistria. Unitate pedagogică. Workshop (Chava Baruch, Yad Vashem, Ierusalim, Israel), „Constituţia română din 1866 şi problema emancipării evreilor„( prof. univ. dr. Sorin Damean), „Aspecte privind procesul de emancipare al evreilor din România în timpul Congresului de Pace de la Berlin (1878)” (asist. univ. drd. Adi Schwarz), „Albumul de la Auschwitz. Unitate pedagogică. Workshop (Galit Avitan, Yad Vashem Ierusalim)”, „Reîntoarcerea la viaţă. Unitate pedagogică” (Galit Avitan, Yad Vashem Ierusalim), „Cum predăm subiectul Holocaustului? Filosofia pedagogică profesată de Institutul  Yad Vashem” ( Chava Baruch, Yad Vashem), „Consideraţii privind relaţiile dintre români şi evrei în Evul Mediu” (lect. univ. dr. Liviu Ilie). La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Craiova s-a desfăşurat o activitate didactică intitulată „Lumea lui Tommy” – susţinută de Cornelia Ciupitu, urmată de o vizită la Sinagoga din Craiova. Felicitând organizatorii Simpozionului internaţional„Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate”, ne exprimăm speranţa că astfel de manifestări se vor repeta cu succes şi în anii următori. 

prof. Andrei Popete-Pătraşcu

SIMPOZION: Gorjul, străveche vatră de istorie românească, ediţia a XXV-a, 19 mai 2010