ZIUA EROILOR – 2 IUNIE 2011

Cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Eroilor, joi, 2 iunie 2011, Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj alături de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor – Filiala Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, Cercul Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Vădeni, vor omagia eroii  gorjeni căzuţi la datorie pentru apărarea ţării în timpul celor două războaie mondiale. 

Începând cu ora 9.30, elevii Colegiului Naţional Ecaterina Teodoroiu vor vizita Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu, iar de la ora 10.00, la Monumentul închinat eroilor gorjeni Ecaterina Teodoroiu – eroina de la Jiu, Nicolae Greavu – aviator şi alţii, din cartierul Vădeni, va fi oficiat un Te Deum închinat eroilor, de către preotul Doru Drăghici (Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Vădeni) prin strădaniile căruia a fost ridicat şi acest monument. Slujba religioasă va fi urmată de un moment evocator, la care vor lua cuvântul: prof. dr. Gheorghe Nichifor – Preşedintele Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, prof. Andrei Popete-Pătraşcu – Preşedintele Cercului Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu”, Sabina Lupu – strănepoata eroinei Ecaterina Teodoroiu.

Manifestarea se va încheia cu depunerea de flori la Monumentul Eroilor, oferirea unei Diplome de onoare din partea S.Ş.I.R. Gorj, preotului Doru Drăghici pentru activităţile dedicate istoriei şi cinstirii eroilor, precum şi a unui drapel cu însemnele Cercului Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu”, strănepoatei eroinei de la Jiu.   

Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (27-29 mai 2011, Mioveni-Argeş)

Prezidiul Consiliului Naţional al S.Ş.I.R. (27-29 mai 2011, Mioveni-Argeş)

 

Membrii Consiliului Naţional S.Ş.I.R.

____©ssirgorj____

Semnal editorial: STUDII ŞI ARTICOLE DE ISTORIE (LXXVII) 2010

 

CURSURILE DE VARĂ ALE S.Ş.I.R. – CĂLĂRAŞI 2010

NUMĂR TIPĂRIT DE I.S.J. CĂLĂRAŞI

 
_______
CUPRINS
 
I. TEME IN DEZBATERE LA CURSURILE DE VARĂ ALE
 
SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA, CĂLĂRAŞI 2010
 
1. PREISTORIE LA DUNĂREA DE JOS
 
Neculai DUMITRU: Geografia istorică privind începutul aşezărilor umane
 
pe malul Braţului Borcea şi preistoria lor …………………………………… .17
 
Marian NBAGU: Civilizaţii preistorice dunărene  Cultura Boian (mii V. i.Hr.)…… 39
 
Valentin PARNIC: Eneoliticul din Muntenia. Faza B a Culturii Gumelniţa………48
 
2. AŞEZĂRI ŞI CTITORII MEDIEVALE
 
Angela ALEXE: Schi(ă monografică a localităţii Radovanu din judeţul
 
Călăraşi………………………………………………………………………………… 60
 
DanieUMarius VASILE: Cornăţel – un oraş medieval din Bărăgan…………… 72
 
Liliana NICULIŢĂ: Ctitoriile lui Matei Basarab din judeţul Călăraşi:
 
Negoieşti, Plătăreşti şi Mănăstirea……………………………………………. 81
 
Ştefan GR1GORESCU: Fortificaţii medievale în Muntenia estică. Studiu de
 
caz: Mănăstirea Slobozia…………………………………………………………. 96
 
3. ISTORIE REGIONALĂ
 
Ionel BUDU: Oraşul Durostorum   în epoca romană……………………………… 104
 
Ion DOROBANŢU: Puncte de vedere privind originea cetăţii Păcuiul lui
 
Soare…………………………………………………………………………………….. 113
 
Nieu POHOAŢĂ: România şi bătălia diplomatică pentru Silistra
 
(martie-mai 1913)……………………………………………………………………… 125
 
George COANDĂ: „Bazinul carpatic” o falsă viziune geografică şi
 
geopolitică……………………………………………………………………………. 150
 
Ilie GHliRHEŞ: Volohii din Carpaţii Păduroşi -o prioritate a istoriografiei
 
româneşti………………………………………………………………………………… 172
 
4. ISTORIA TOTALITARISMULUI
 
Constantin OLTEANU: România şi Tratatul de la Varşovia…………………….. 178
 
Ion DOROBANŢU: Deportarea populaţiei din sud-vestul României în Bărăgan,
 
iunie 1951………………………………………………………………………………… 194
 
Nicoleta-Luiza ILIE, Leonard TLIE: Memoria Bărăganului în documente
 
de arhivă călărăşene: dislocările din Banat.…………………………………. 212
 
 
II. ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
 
Veronica ASAN: Consideraţii privind istoria învăţământului economic
 
călărăşean…………………………………………………………………………………. 224
 
Ecaterina CHIŢU: Aspecte privind activitatea extraşcolară a cadrelor
 
didactice călărăşene în perioada interbelică…………………………………… 232
 
 
III. DIDACTICĂ ŞI METODICĂ
 
Daniela VERMAN : Strategii transdisciplinare de abordare a conţinuturilor
disciplinei opţionale
O istorie a comunismului în România” ………….  239
 
Alexandru A. MAREŞ: Studiu de caz asupra a două metode de învăţare
 
centrate pe elev………………………………………………………………………….. 245
 
Mihaela-Cristina GHERHEŞ: Aspecte teoretice ale unor metode de
 
interacţiune educaţională în predarea istoriei…………………………………. 252
 
 
IV. MISCELLANEA
 
Magdalena TUŢĂ, Cristian GRIGORE: Originea şi specificul costumului
 
popular românesc în zona Bărăganului…………………………………………… 257
 
Cristina DUMITRU: Consideraţii privind evoluţia Dobrogei spre statalitate……………..   261
 
Ştefan AFTODOR: Adunarea stărilor în Ţara Românească – aspecte
 
structurale în prima jumătate a secolului al XVII-lea……………………….. 267
 
Maricica HERGHELEGIU, Georelly HERGHELEGIU: O călătorie princiară
 
pe Dunăre, la Călăraşi, 1866………………………………………………………… 278
 
Mariana MAXIM ESCU: Asociaţiile civice şi culturale, forme de convieţuire
 
interetnică în Braşovul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea……………..    282
 
Mihai COTENESCU: O personalitate de seamă a agriculturii româneşti din
anii interbelici: Nicolae Cornăţeanu
……………………………………………… 293
Oltea RĂŞCANU-GRĂMĂTICU: Unităţi din garnizoana Bârlad în
 
campaniile din est şi din vest în Al Doilea Război Mondial…………………. 303
 
Florin STAN: Emigrarea evreilor prin portul Constanţa: tragedia navei
 
„Struma” (1941-1942)…………………………………………………………………… 319
 
 
V. DIN VIAŢA SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA
 
Mihai COTENESCU: Istoricul Filialei Călăraşi a Societăţii de Ştiinţe
 
Istorice…………………………………………………………………………………….      335
 
Bogdan TEODORESCU: Manifestări didactice şi ştiinţifice ale Societăţii de
Ştiinţe Istorice la Călăraşi
……………………………………………………………      348
 
Emil ISVORANU: O cronică a lectoratului de vară organizat la Călăraşi
 
(18-28 iulie 2010)……………………………………………………………………..      357

prof. dr. George Rotaru: Studiu şi propunere pentru Parlamentul României

Prezenţi la Consiliul Naţional al S.Ş.I.R. desfăşurat în perioada 27-29 mai 2011, la Mioveni-Argeş, membrii Filialei Gorj au primit din partea domnului prof. dr. George Rotaru, preşedintele Asociaţiei de Vexilologie Tricolorul, Studiul şi propunerea pentru Organizarea administrativă a României pe 6+1 regiuni de dezvoltare în baza principiilor proporţionalităţii şi similarităţii, cu respectarea ineluctabilă a condiţiilor istorice, geografice, etnice, socio-culturale şi politico-economice. 

Diplomă de excelenţă cu tricolor

Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România mulţumeşte Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor – Filiala Argeş şi Asociaţiei de Vexilologie Tricolorul pentru distincţia acordată, cu prilejul aniversării a 163 de ani de la revoluţia paşoptistă, 163 de ani de la consfinţirea tricolorului, 133 de ani de la războiul de independenţă, 93 de ani de la Primul Război mondial şi 93 de ani de la Marea Unire şi reîntregirea României.

190 de ani de controversă legată de revoluția din 1821

Istoricii gorjeni au dezbătut pe toate feţele controversele istoriografice legate de Tudor Vladimirescu

În ziua de 18 mai 2011, s-a desfăşurat  cea de-a XXVI-a ediţie a Simpozionului “Gorjul – vatră de istorie românească”. Anul acesta, manifestarea  s-a dorit un omagiu împlinirii a 190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu. Genericul manifestării a fost  “Tudor Vladimirescu” – istorie şi istoriografie, cu două secţiuni: Tudor Vladimirescu – epoca şi fapta sa şi Tudor Vladimirescu “în ochii” istoriografiei române. Organizatorii au avut în  vedere redimensionarea profilului istoric şi eroic al “Marelui Pandur”, de-a lungul celor 190 de ani “de viaţă”, de la “moartea” sa.

Istoricii din Gorj s-au întâlnit cu o săptămână în urmă sub semnul Simpozionului ”Gorjul-vatră de istorie românească”, manifestare ştiinţifică care se desfăşoară de mai bine de un sfert de veac în organizarea Societăţii de Ştiinţe Istorice, filiala Gorj.
 

Tudor Vladimirescu, istorie şi istoriografie
Cea de-a XXVI-a ediţie a simpozionului amintit a fost un adevărat regal înclinat muzei Clio de vreme ce s-au întâlnit în ambianţa Muzeului Judeţean mai multe generaţii de istorici, de la consacraţii Gheorghe Nichifor şi Gheorghe Gorun sau Alexandru Doru Şerban, la mai tinerii Alexandru Bratu, Marcela Mrejeru, Mihaela Ioniţă-Niculescu, Cornel Şomâcu, Albinel Firescu, Valentin Pătraşcu,  Andrei Popete-Pătraşcu şi enumerarea ar putea continua. Ca în fiecare an nu au lipsit contribuţiile doamnelor profesoare, cu doctorat în istorie, Dorina Nichifor şi Maria Cochină.
Aşa cum săptămânalul nostru va anunţat în exclusivitate, programul sesiunii de comunicări a fost următorul: ”Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescu – prof. dr. Gheorghe Gorun (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu); ”Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821” – prof. Mihaela Ioniţă-Niculescu (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu); Tudor Vladimirescu şi epoca sa – prof. drd. Valentin Pătraşcu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu); ”Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescu” – prof. drd. Albinel Firescu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu);” Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristă” – prof. Andrei Popete-Pătraşcu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu); ”Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelor” – prof. Alexandru Bratu (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj); ”Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-lea” – prof. Cornel Şomîcu (Şcoala Generală Ceauru – Băleşti), ”Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821” – prof. drd. Marcela Mrejeru (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu); ” Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescu” – prof. dr. Gheorghe Nichifor (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu”; ” Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu” – prof. dr. Dorina Nichifor (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu); ” Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaru” – prof. Mihai Vîlceanu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu); ” Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilor” – prof. dr. Maria Cochină (Inspector de specialitate I.S.J. Gorj).

Alegeri la S.S.I.R. Gorj
Filala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi-a ales miercuri, 18 mai 2011, Biroul Executiv Judeţean, această componenţă fiind valabilă până în anul 2015. De reţinut că este vorba de una dintre cele mai puternice organizaţii ale istoricilor din ţară, la acest moment numărând peste 200 de membrii şi simpatizanţi. Aşa cum sublinia şi profesorul Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România,  filiala Gorj a SSIR editează cărţi şi reviste, realizează pagini tematice în diverse publicaţii locale şi realizează două emisiuni, una de radio şi alta de televiziune.
Componenţa noului Birou Executiv al SSIR Gorj este următoarea: prof. dr. Gheorghe Nichifor-preşedinte; prof. Alexandru Bratu-vicepreşedinte; prof. Cornel Şomâcu-secretar general; prof. dr. Gheorghe Gorun-preşedinte Comisie; prof. dr. Dumitru Hortopan-preşedinte Comisie; prof. dr. Maria Cochină-preşedinte Comisie; prof. Andrei Popete-Pătraşcu-trezorier; prof. dr. Dorina Nichifor-membru; prof. Vasile Udroiu-membru; prof. Dorel Şorop-membru; prof. Marcela Mrejeru-membru; prof. Albinel Firescu-membru şi prof. Mircea Croitoru-membru.

Gisela Năgăra
Mădălina Macrişi

                   

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Fii activ!”, implementat de Asociaţia PRO VERTICAL prin Programul Tineret în Acţiune, cu număr de referinţă RO-12-395-2010-R4, Acţiunea 1.- Tineri pentru Europa, Sub- Acţiunea 1.2.- Iniţiative ale Tinerilor.  

Revista HISTORIA C.N.E.T. – Locul I la Concursul Naţional de Reviste Şcolare, etapa judeţeană, 21-22 mai 2011, Tismana

Revista HISTORIA C.N.E.T. apare sub egida S.Ş.I.R. FILIALA GORJ

Raportul de activitate al S.Ş.I.R. – Filiala Gorj pentru perioada 2008-2011

Filiala Gorj a S.Ş.I.R. a avut la început, la fel ca multe altele, statutul de subfilială, fiind înfiinţată la 15 aprilie 1962 de către filiala Craiova a Societăţii de Ştiinţe Istorice. Prima sesiune ştiinţifică a subfilialei Târgu-Jiu a avut loc în luna iunie a anului 1964, pentru ca la 11 decembrie 1965, aceasta să fie transformată în filială.

Încă de la început, activitatea ştiinţifică a Filialei Gorj a fost una complexă şi variată, în ultimii trei ani, aceasta s-a intensificat, devenind tot mai bogată, pe plan naţional şi judeţean, prin organizarea de simpozioane, schimburi de experienţă în domeniul didactic şi ştiinţific, editare cărţi, sesiuni omagiale, întâlniri cu elevii şi reprezentanţii comunităţii locale, Bisericii, presei etc. Totodată am fost prezenţe active la activităţile desfăşurate în plan naţional.

În perioada 2008-2011, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. a desfăşurat relaţii de colaborare la nivelul judeţului, bucurându-se de sprijinul tuturor instituţii locale importante: Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi Consiliul Local, Consiliul Judeţean Gorj, Prefectura Gorj, Muzeul de Istorie şi Arheologie „Alexandru Ştefulescu”, Serviciul Judeţean  al Arhivelor Naţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Protoieria Târgu-Jiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Gorj, Asociaţia Veteranilor de Război – Filiala Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, Comandamentul Judeţean de Jandarmi Gorj.

Ne bucurăm de o relaţie privilegiată cu Biroul Central al S.Ş.I.R., care are ca fundament o colaborare îndelungată şi o cunoaştere profundă a activităţii noastre. Preşedintele S.Ş.I.R., prof. univ. dr. Ioan Scurtu este un prieten şi un iubitor al istoriei meleagurilor gorjene, mulţi dintre dumneavoastră fiind coordonaţi la gradul didactic I, de către această personalitate a istoriografiei româneşti contemporane. De asemenea, aceleaşi bune raporturi există între filiala noastră şi prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretar general al S.Ş.I.R., multă vreme inspector de specialitate în cadrul Ministerul Învăţământului, prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prof. univ. dr. Alexandru Barnea, conf. univ. dr. Mihai Andreescu, prof. univ. Constantin Olteanu, prof. univ. dr. Ştefan Păun, prof. dr. Paul Dominte şi alţii.

Ca reprezentant în Biroul Central, în calitate de vicepreşedinte, prof. dr. Gheorghe Nichifor a participat la întrunirile lunare, implicându-se în adoptarea hotărârilor Societăţii şi în materializarea acestora. Frecvent au avut loc discuţii cu domnul prof. dr. Bogdan Teodorescu pe probleme vizând predarea istoriei în învăţământul preuniversitar, în condiţiile revizuirii planurilor cadru şi a programelor şcolare. Recent, un număr de patru C.V..-uri (Dorina Nichifor, Cornel Şomîcu, Marcela Mrejeru, Vasile Udroiu) au fost transmise către M.E.C.T.S. în vederea punerii în aplicare a protocolului de colaborare cu societăţile ştiinţifice din ţară.

Am fost alături de iniţiativa prof. univ. dr. Alexandru Barnea pentru apelul lansat ministrului Educaţiei, vizând îngrijorarea celor care predau istoria în ceea ce priveşte perspectivele sale.

 Avem rugămintea la dumneavoastră, membrii filialei Gorj, să vă expuneţi cu sinceritate şi curaj opiniile, noi asigurându-vă că toate aceste informaţii că vor ajunge în timp util în posesia  acestor distinse personalităţi. Au nevoie de ele, întrucât nu le este în niciun fel indiferentă starea actuală a predării istoriei în şcoli.

Pentru o înţelegere corectă a evoluţiei noastre din ultimii ani, vă propunem o tratare cronologică, pe acţiuni concrete, cu scurte comentarii, acolo unde este cazul.

În anul  2008, filiala Gorj a S.Ş.I.R. număra 114 membri, majoritatea dintre aceştia desfăşurând o susţinută activitate în cadrul filialei.

La 4 iunie 2008, s-a desfăşurat cea de-a XXIII-a ediţie a Simpozionului  ,,Gorjul, veche vatră de istorie românească”, dedicată împlinirii a 160 de ani de la revoluţia din 1848. Contribuţii gorjene. Au fost susţinute următoarele comunicări:

Aspecte privind desfăşurarea Revoluţiei de la 1848 în Oltenia

prof. Valentin Pătraşcu, Muzeul Judeţean „Al. Ştefulescu” Gorj

Masoneria românească la 1848
prof. Gr. Mischie, Şcoala Generală „Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu

Gheorghe Chiţu – propagandist al Revoluţiei de la 1848 în Oltenia
prof. Dorina Nichifor, Şcoala Generală „Al. Ştefulescu” Târgu Jiu

Activitatea administrativă a lui Gheorghe Magheru în judeţul Gorj
prof. dr. Vasile marinoiu, Muzeul Judeţean „Al. Ştefulescu” Gorj

Şcoala gorjeană şi Revoluţia de la 1848
prof. Dan Neguleasa, Consiliul Judeţean Gorj

Documente inedite despre Gheorghe Magheru
prof. Cornel Şomîcu, Şcoala Generală Băleşti

Activitatea revoluţionară a lui Christian Tell
prof. Elena Cornoiu, Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu

Sfârşitul generalului Gheorghe Magheru la Târgu Jiu
jr. Dan Cişmaşu, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Gorj

1848 în opera lui Alexandru Ştefulescu
prof. dr. Gheorghe Nichifor, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu

Preşedintele filialei Gorj, prof. dr. Gheorghe Nichifor, a informat membrii prezenţi la activitate cu privire la activitatea Filialei în perioada 2007-2008.

În aceeaşi perioadă, membrii filialei noastre (prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. Cornel Şomâcu, prof. Dorel Şorop, prof. dr. Maria Cochină) au asigurat jurizarea Concursului Judeţean „Dumitru (Micu) Popescu”, ediţia a III-a. Au participat, un număr de şase echipaje formate din elevi ai liceului din Gorj, însoţiţi de profesorii lor.

În luna iulie 2008, profesoara Dorina Nichifor a participat la Cursurile de vară, organizate în Vrancea şi Buzău sub egida S.Ş.I.R.

La data de 9 august 2008, prof. dr. Gheorghe Nichifor, preşedintele Filialei Gorj a fost invitat să participe la manifestarea evocatoare „Pelerinaj de suflet românesc. Poiana lui Mihai Viteazul”, la Schela-Gorj.

În săptămâna care precede deschiderea anului şcolar, s-au desfăşurat sub coordonarea prof. dr. Maria Cochină, inspector şcolar de specialitate, Consfătuirea cadrelor didactice care predau disciplina istorie. În cadrul lucrărilor, preşedintele filialei, ceilalţi membri ai Biroului, au distribuit revista „Studii şi Articole de Istorie” şi au informat cu privire la acţiunile din următoarea perioadă. Întrucât unii vorbitori au solicitat ca în cadrul publicaţiei S.Ş.I.R. să se regăsească mai multe materiale privind didactica şi metodica predării istoriei, preşedintele filialei s-a angajat să informeze conducerea centrală. Totodată a făcut un apel la membrii filialei să trimită materiale  în vederea selectării pentru publicare. 

În anul 2009, Filiala număra 101 membrii, lista cu aceştia regăsindu-se şi în Monografia S.Ş.I.R. redactată de prof. Nichita Adăniloaiei, preşedinte de onoare al S.Ş.I.R.

La 17 martie 2009, Filiala Gorj a lansat primul site web al unei filiale a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (www.ssirgorj.wordpress.com), astăzi un instrument foarte util, pentru toţi membrii filialei. În luna noiembrie, a fost prezentat în faţa Biroului Executiv al S.Ş.I.R., apoi la Consiliul Naţional de la Reşiţa în mai 2010, bucurându-se de aprecieri. Conţine rubrici permanente precum Statutul S.Ş.I.R.; Activităţile desfăşurate de Filiala Gorj, Utile (fondurile arhivistice în format online ale servicilor judeţene de arhivă Gorj, Dolj şi Bucureşti, lista reactualizată a monumentelor istorice din judeţul Gorj), Studii şi articole, Filme documentare, Recenzii, Diverse (imagini de la activităţile desfăşurate de Filiala Gorj a S.Ş.I.R.) şi multe altele.

Considerând că Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor (18 aprilie) oferă şansa apropierii elevilor de un domeniu sensibil, a cărui vulnerabilitate reclamă măsuri imperative pentru protecţia şi conservarea sa, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. (prof. Andrei Popete şi Gheorghe Nichifor) a organizat pe data de 16 aprilie 2011, o vizită de documentare, cu un grup de elevi de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, la  ansamblul arhitectural-istoric Cornea Brăiloiu din Târgu-Jiu, compus din casa boierească şi biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ambele obiective fiind incluse pe lista monumentelor istorice din România.

Totodată s-a luat atitudine exprimându-se un punct de vedere ferm faţă de gestul incalificabil al unor infractori de a sustrage bustul în bronz al generalului Dimitrie Culcer, din Cimitirul Eroilor Târgu-Jiu. Din nefericire, nici până în prezent autorităţile în drept nu au reuşit să recupereze prejudiciul. Facem şi cu acest prilej un apel în numele tuturor membrilor filialei de a se intensifica cercetările şi de a se lua măsuri hotărâte pentru evitarea  unor gesturi similare.

Profesorii Cornel Şomâcu, Andrei Popete-Pătraşcu şi Dorel Şorop au făcut parte din juriul Concursului Naţional de istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, Novaci, ediţia a IV-a, desfăşurat în data de 15 mai 2009. Fiul ilustrului dascăl din Novaci, Cristian Popescu, cadru didactic universitar în S.U.A. a sponsorizat şi de această dată cu generozitate întreaga manifestare.

La 27 mai 2009, s-a organizat Simpozionul: ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXIV-a. Tema ediţiei a constituit-o: „Contribuţii gorjene la făurirea României Mari 1916-1919”. Au susţinut comunicări: prof. dr. Gheorghe Nichifor (Evoluţia ideii de unitate naţională în gândirea politică din Gorj la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), prof. vasile Udroiu (Operaţiuni militare pe teritoriul Gorjului în timpul Primului Război Mondial), prof. dr. Gheorghe Gorun (Din tranşeele războiului reîntregirii naţionale în temniţele comuniste: Ion şi Dumitru Carlaonţ), prof. drd. Dorina Nichifor (Gheorghe Tătărescu – militant pentru făurirea României Mari), prof. Alexandru Bratu (Ideea de unire reflectată în publicistica lui Ştefan Bobancu), prof. Andrei Popete-Pătraşcu (Aviatori gorjeni în războiul pentru reîntregire 1916-1919), prof. Valentin Pătraşcu (Ecaterina Teodoroiu – simbol al eroismului românesc), prof. Cornel Şomîcu (Prezenţe gorjene la actul final al Marii Uniri). Prof. dr. Gheorghe Nichifor, preşedintele S.Ş.I.R. Gorj a prezentat o informare cu privire al activitatea Filialei Gorj în perioada 2008-2009.

În data de 10 iunie a aceluiaşi an, S.Ş.I.R. Gorj a lansat site-ului web „Obiective istorice din judeţul Gorj”, (www.history gorj.wordpress.com).

Profesoara Dorina Nichifor a participat în luna iulie 2009 la Cursurile de vară, organizate la Constanţa.

În septembrie 2009, la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu, a avut loc Consfătuirea profesorilor de istorie, prezidată de prof. drd. Marcela Mrejeru, inspector şcolar de specialitate. Filiala S.Ş.I.R. Gorj l-a invitat în mod special de prof. Vasile Antonie, inspector şcolar general adjunct, un mare iubitor de istorie, care a promis tot sprijinul său pentru optimizarea activităţii în acest domeniu. Prof. Andrei Popete a prezentat profesorilor de istorie site-ul la zi al filialei, adresând rugămintea pentru o mai susţinută participare a tuturor în vederea îmbogăţirii conţinutului său. Acest instrument, modern, este calea cea mai sigură pentru comunicarea între membrii filialei, impunându-se ca întâlnirile virtuale să reprezinte un mod de lucru pentru viitor.

La 25 septembrie 2009, în prezenţa mai multor membri S.Ş.I.R. Gorj, a avut loc lansarea revistei „Rhabon”, a Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în format electronic (www.rhabon.wordpress.com), iar pe data de 9 octombrie a fost organizată Sesiunea de comunicări ,,Ziua Holocaustului în România”, acţiune desfăşurată la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.

Cu prilejul aniversării a 93 de ani de la Bătălia de la Podul Jiului, membrii S.Ş.I.R. Gorj au luat parte la manifestările dedicate acestui eveniment, iar preşedintele filialei Gorj, prof. dr. Gheorghe Nichifor a rostit un discurs evocator despre importanţa istorică a zilei de 14 octombrie.

De asemenea, S.Ş.I.R. Gorj a organizat în anul 2009 şi două expoziţii foto-documentare în foaierul Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, în această unitate de învăţământ fiind şi sediul filialei Gorj. Cele două expoziţii („Târgu Jiul de altădată în imagini”, cu ocazia aniversării a 603 ani de la prima atestare a Târgu Jiului şi „1 Decembrie 1918 – Contribuţii gorjene”) s-au bucurat de o largă apreciere din partea mass-mediei locale.

La 16 decembrie 2009, Filiala Gorj a organizat o Masă rotundă cu tema: 20 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 – moderator prof. dr. Gheorghe Nichifor, la postul Radio Omega.

Cu acest prilej, a fost lansat volumul „Revoluţia din 1989 în Gorj”, aparţinând documentaristului local Al. Doru Şerban.

În anul 2010, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. număra 76 membri cotizanţi.

Cu prilejul a 116 ani de la naşterea Ecaterinei Teodoroiu, în perioada 14 – 23 ianuarie, Filiala Gorj a organizat o Expoziţie foto-documentară intitulată: „Omagiu eroinei de la Jiu”.

Luna mai a anului 2010, a prilejuit un foarte interesant schimb de experienţă între Filialele Gorj şi Dolj, la Polovragi şi Baia de Fier.  Delegaţia S.Ş.I.R. Dolj a fost formată din lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu, prof. univ. dr. Sorin Damean, prof. dr.  Lucian Dindirică – directorul Bibliotecii Judeţene „Theodor Aman” din Craiova, lect. univ. dr. Liviu Ilie, alături de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu.

Între 12 şi 13 mai 2010, profesorul Andrei Popete-Pătraşcu a fost prezent la Simpozionului Internaţional „Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate”, organizat de Filiala Dolj a S.Ş.I.R., având drept scop integrarea culturii şi civilizaţiei evreieşti în activitatea educativă.

 Cea de-a V-a ediţie a Concursul Naţional de Istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, desfăşurată la data de 15 mai 2010, sub egida S.Ş.I.R. Gorj şi adresat elevilor de liceu, s-a bucurat de o largă participare şi o bună mediatizare în mass-media locală.

            Simpozionul ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXV-a, desfăşurat în anul 2010 sub genericul „Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată”, a adunat la Muzeul de Istorie şi Arheologie  „Alexandru Ştefulescu” istorici, cercetători, documentarişti şi iubitori ai muzei Clio. Au susţinut comunicări:

Alexandru Bratu, Daniel Cismaşu, Ion Hobeanu – „Consideraţii istorice şi statistice privind locuitorii Târgu-Jiului în perioada 1832-1864. Colecţia de mitrice

Cornel Şomîcu – „Un târgujian de odinioară: Ion Magheru despre familia sa

Dumitru Hortopan – „Evoluţia edilitar urbanistică a Târgu-Jiului în epoca modernă

Gheorghe Nichifor „Dincă Schileru şi Târgu-Jiului la cumpăna secolelor XIX – XX

Valentin Pătraşcu – „Alexandru Ştefulescu – fondatorul Muzeului Gorjului

Mihaela Ioniţă-Niculescu – „Evoluţia demografică a Târgu-Jiului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Dorin Brozbă – „Ecaterina Teodoroiu – simbolul eroismului târgujian

Dorina Nichifor – „Târgu-Jiul din vremea Arethiei Tătărescu

Andrei Popete-Pătraşcu – „Deţinuţii lagărului de la Târgu-Jiu – ctitori de biserică

Gheorghe Gorun – „Destine sfărâmate: Octavian Vulpe, Grigore Lupulescu şi Ion Roşca

Sorin Lory-Buliga – „Ansamblul monumental Calea Eroilor – unicul templu modern al lumii”.

Profesorul Gheorghe Nichifor a prezentat activitatea Filialei Gorj între anii 2009-2010 şi au fost lansate cărţile: Petre Rădulea – „Gorjul geografic”, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010; Dorina Nichifor – „Gheorghe Chiţu reprezentant al liberalismului din România”, Editura Sitech, Craiova, 2009.

La data de 8 iunie 2010, publicistul Dorin Brozbă, membru al S.Ş.I.R. Gorj a lansat cartea ,,Cătălina, eroina de la Jii”, lucrare dedicată Ecaterinei Teodoriu. La eveniment, au luat cuvântul din partea filialei, prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dumitru Hortopan (directorul Muzeului „Alexandru Ştefulescu”), Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

La Cursurile de Vară organizate în anul 2010, la Călăraşi – România şi Veliko Târnovo – Bulgaria, Filiala Gorj a fost reprezentată de prof. Dorina Nichifor şi Andrei Popete.

La consfătuirea cadrelor didactice care predau istoria , desfăşurată la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, preşedintele filialei a prezentat un amănunţit raport cu privire la activitatea filialei din anul şcolar precedent. S-a insistat pe apariţiile editoriale, prezenţa membrilor filialei în mass-media locală (radio, televiziune, presă scrisă), participarea la momentele omagiale, implicarea elevilor şi comunităţilor locale în evocări istorice, optimizarea inventarierii fondurilor arhivistice locale şi a monumentelor istorice etc. S-a distribuit numărul din „S.A.I.” apărut în anul 2010, precum şi numărul special realizat de Filiala Constanţa, în urma Cursurilor de Vară.

Profesorii Dorina Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu şi-au informat colegii cu privire la modul cum s-au desfăşurat cursurile de vară organizate de Filiala Călăraşi a S.Ş.I.R. S-a făcut un apel la implicarea filialei Gorj în astfel de acţiuni, solicitându-se membrilor săi să se pregătească din timp pentru  cursurile de vară următoare. Ele reprezintă nu numai o posibilitate de informare şi aprofundare ştiinţifică în domeniu, ci şi o modalitate de extindere a legăturilor interpersonale cu membrii celorlalte filiale din ţară.     

Tot în luna septembrie, a văzut lumina tiparului lucrarea ,,Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată’’, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2010, care cuprinde comunicările susţinute de membrii S.Ş.I.R. Gorj în cadrul Simpozionului ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXV-a.

Ziua de 9 octombrie a prilejuit o nouă întâlnire a membrilor S.Ş.I.R. Gorj cu elevii Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, fiind organizată o Sesiune de comunicări cu tema ,,Ziua Holocaustului – 9 octombrie”.

            La 13 octombrie 2010, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell’’ din Târgu-Jiu a găzduit manifestarea „In memoriam – Alexandru Ştefulescu”, organizată de Filiala Gorj a S.Ş.I.R. alături de Asociaţaia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj.

            În perioada 17-23 noiembrie 2010, prof. Andrei Popete a participat la Seminarul Internaţional de Predare a Holocaustului în Şcoliele din România organizat la Yad-Vashem în Israel.

La 1 decembrie, S.Ş.I.R. Gorj a participat la activităţi omagiale prilejuite de Ziua Naţională a României – 2010.

Anul 2011 a debutat pentru Filiala Gorj a S.Ş.I.R. cu Simpozionul Judeţean „190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu”, fiind găzduit de Şcoala Generală Ceauru. Au participat reprezentanţi ai Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj şi Muzeul de Istorie şi Arheologie „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, au susţinut comunicări: prof. Cornel Şomîcu, prof. Andrei Popete, Alexandru Bratu, Daniel Cismaşu şi Ion Hobeanu, din partea Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj.

În luna mai, la Novaci, s-a desfăşurat cea de-a VI-a ediţie a Concursul Naţional de Istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, cu tema „Domni şi domniţe în spaţiul românesc”, iar Simpozionul ,,Gorjul, veche vatră de istorie românească”, ediţia a XXVI-a, s-a derulat sub genericul: „Tudor Vladimirescu – Istorie şi Istoriografie”. Dintre comunicările susţinute amintim:

Tudor Vladimirescu, omul şi epoca saprof. Vasile Udroiu (Liceul Energetic nr. 1 Târgu-Jiu)

Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Gorun (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu)

Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821prof. Mihaela Ioniţă (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu)

Tudor Vladimirescu în epoca modernăprof. drd. Valentin Pătraşcu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescuprof. drd. Albinel Firescu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristăprof. Andrei Popete-Pătraşcu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelor prof. Alexandru Bratu (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj)

Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-leaprof. Cornel Şomîcu (Şcoala Generală Ceauru – Băleşti)

Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821prof. drd. Marcela Mrejeru (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu)

            Preocupări privind viaţa şi opera lui Tudor Vladimirescu (Perspectivă sociologică) – Constantin Morega

            Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Nichifor (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

            Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu – prof. dr. Dorina Nichifor (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

            Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaruprof. Mihai Vîlceanu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

            Tudor Vladimirescu în creaţia popularăAlex. Doru Şerban (Preşedintele Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj)

            Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilorprof. dr. Maria Cochină (Inspector de specialitate I.S.J. Gorj).

Preşedintele Filialei Gorj a S.Ş.I.R., prof. dr. Gheorghe Nichifor a prezentat Raportul de activitate al filialei în perioada 2008-2011, a prezentat numărul din 2011 al Revistei „Studii şi Articole de Istorie” şi programul Cursurilor de Vară, Timişoara 2011.

În cadrul aceleaşi întâlniri a membrilor Filialei Gorj a fost ales noul Birou Executiv: prof. dr. Gheorghe Nichifor – preşedinte, prof. Alexandru Bratu – vicepreşedinte, prof. Cornel Şomâcu – secretar general, prof. dr. Gheorghe Gorun – preşedinte Comisie, prof. dr. Dumitru Hortopan – preşedinte Comisie, prof. dr. Maria Cochină – preşedinte Comisie, prof. Andrei Popete-Pătraşcu – trezorier, prof. dr. Dorina Nichifor – membru, prof. Vasile Udroiu – membru, prof. Dorel Şorop – membru, prof. Marcela Mrejeru – membru, prof. Albinel Firescu – membru, prof. Mircea Croitoru – membru.

Sub egida Filialei Gorj a S.Ş.I.R., revista „HISTORIA C.N.E.T.”  a elevilor membri ai filialei noastre, a obţinut Locul I (secţiunea revistă ştiinţifică) la Concursul Naţional de Reviste Şcolare, etapa judeţeană, din 21-22 mai 2010, de la Tismana-Gorj, calificându-se la etapa naţională.

La sfârşitul lunii mai 2011, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. numără 55 de membri, dintre care 51 cotizanţi şi patru necotizanţi (elevi ai Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu).

Ar mai fi de menţionat că în perioada 2008-2011, o serie de membri ai filialei au elaborat şi publicat valoroase cărţi şi studii de istorie: Gh. Gorun, C. Şomîcu, Al. Doru Şerban, A. Popete, Gh. Pupăză (memorialistică), Gabriel Sarcină, Gh. Nichifor, Dorina Nichifor, Marcela Mrejeru, Elena Cornoiu, Dorin Brozbă ş.a. Dintre aceştia, o parte au fost premiaţi de către S.Ş.I.R.: Gheorghe Nichifor (Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 2007), Gheorghe Gorun (În menghina istoriei trăită, Edit. Rhabon, Târgu-Jiu, 2007) Cornel Şomîcu (Monografia comunei Băleşti, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2007), Dorina Nichifor (Gheorghe Chiţu – reprezentant al liberalism modern românesc, Edit. Sitech, Craiova, 2009) şi Al. Doru Şerban (Revoluţia din 1989 în Gorj, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2009).

Precizăm că în „Studii şi Articole de Istorie”, în această perioadă au apărut materiale semnate de profesorii: Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Lelia Stângă şi Andrei Popete-Pătraşcu.

Se impune ca fiecare dintre noi să încercăm  să fim mai prezenţi în viaţa ştiinţifică a zonei în care trăim şi de ce nu, în spaţiul istoriografiei naţionale. Este suficient să ne anunţăm intenţiile pe forumul site-ului filialei noastre care deja în mai 2011, avea un număr de aproape 7.800 vizualizări.

Filiala este activă în mass-media locală, în publicaţiile „Vertical” (rubrici permanente profesorii C. Şomîcu şi A. Popete, de asemenea Valentin Pătraşcu, Albinel Firescu, Gheorghe Calotoiu, Alexandru Bratu, Ion Hobeanu); „Gorj TV” (Emisiunea difuzată sub egida S.Ş.I.R. Gorj: „Cine-a fost odată-n Gorj” realizator C. Şomîcu) şi Radio Târgu-Jiu (emisiunea „Altfel despre istorie” – realizator Gh. Nichifor).

În cadrul emisiunilor radio-tv, în presă, ne putem mândrii cu acţiuni reuşite, având un impact remarcabil la publicul ascultător şi cititor, datorită diversităţii, actualităţii şi spiritului modern în care se lucrează. Sunt deplasări frecvente în teritoriu, documentarea implicând cooperare cu factorii locali. Aceasta ne permite conturarea unei imagini vizibile în rândul opiniei publice din Gorj, care ştie deja în ce constă activitatea Filialei Gorj a S.Ş.I.R.

Remarcăm, de asmenea,  prezenţa în comisia de Heraldică a judeţului Gorj, a membrilor filialei noastre: prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dumitru Hortopan, prof. Alexandru Bratu. Aceasta are ca îndatorire pentru următorii ani să realizeze în colaborare cu Comisia de specialitate de la nivel naţional stemele tuturor localităţilor din judeţ. Până în prezent s-au finalizat stemele tuturor oraşelor, precum şi pentru cinci comune.

Sub egida Filialei în ziua de6 mai 2011, la sediul acesteia, s-a parafat protocolul de colaborare cu Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – Gorj, condusă de col. (r.) Costinel Loga. Se are în vedere ca profesorii de istorie să participe la acţiuni specifice precum: îngrijirea monumentelor închinate eroilor neamului, prezenţa la manifestările comemorative şi omagiale, realizarea de medalioane istorice, integrarea elementelor de istorie locală în predarea la clasă etc.

Relaţiile bune ale filialei noastre cu reprezentanţii cultelor, sunt ilustrate de prezenţa la unele manifestări organizate la nivelul judeţului: întâlniri a membrilor Filialei cu ierarhi ai Biserici din Oltenia (Î.P.S. Teofan şi Î.P.S. Irineu), sanctificarea stareţului mănăstiri Lainici (Irodion), editarea broşurii Bisericii „Sfinţii Voievozi” din Târgu-Jiu.

Întrucât la nivelul judeţului Gorj, anul acesta, în zilele de 4 şi 5 iunie, vor avea loc ample manifestări dedicate împlinirii a 190 de ani de la Revoluţia din 1821, filiala noastră a fost invitată la conceperea programului de activităţi. Acesta va cuprinde o festivitate la Casa memorială „Tudor Vladimirescu” din Vladimir şi o mare întrunire pe Câmpia Soarelui, la Padeş, de unde la23 ianuarie 1821, s-a aprins flacăra revoluţiei. Sunt invitaţi alături de membrii Asociaţiei „Fii Gorjului”, răspândiţi pe întreg cuprinsul ţării, reprezentanţi ai judeţelor afectate de evenimente: Mehedinţi, Dolj, Olt, Argeş, Dâmboviţa, Bucureşti, Vâlcea. De asemenea, fiecare primar din localităţile Gorjului însoţit de mai mulţi reprezentanţi ai comunităţilor respective vor fi prezenţi la manifestări. Vă invităm şi vă rugăm să fiţi factori polarizatori, să mediatizaţi evenimentul şi în măsura posibilităţilor să vă reprezentaţi urbea, alături de primul ei edil.

În acest context, reiterăm dezideratul nostru ca dumneavoastră la nivelul fiecărei localităţi să aveţi imaginea clară a tot ceea ce înseamnă vestigiu istoric valoros, de natură profană sau religioasă. Este util ca toate aceste informaţii să intre în circuit cu ajutorul instrumentelor care stau la îndemâna filialei: întâlniri, mass-media, site etc.

De asemenea preşedintele filialei coordonează activitatea comisiei de acordare denumiri istorice pentru instituţii sau străzi din judeţ.

Pentru următorii ani, ne propunem: creşterea numărului de membri şi diversificarea ariei de proveninţă a acestora, fiind aşteptaţi alături de profesorii de istorie şi cadre militare, muzeografi, arhivişti, preoţi, jurnalişti, studenţi, elevi etc. Intenţionăm finalizarea numărului din acest an al revistei „Rhabon”, care în prezent este o publicaţie on-line şi apariţia sa în format tipărit, extinderea la nivel de judeţ a experimentului încercat la C.N.E.T. prin editarea unei reviste de istorie a elevilor, iniţial în format online, acum ajunsă la numerele 5-6 şi publicarea ei în continuare în format tipărit, conştientizarea şi atragerea instituţiilor puterii locale în activitatea noastră.

Mulţumindu-vă pentru colaborarea şi înţelegerea dumneavoastră, actualul Birou Executiv îşi depune mandatul, urmând ca în continuare să procedăm la alegerea celor care ne vor conduce în următorii patru ani şi să stabilim delegaţii la Conferinţa Naţională ce se va desfăşura la Câmpina în toamna acestui an.

Şi pentru că suntem la sfârşitul unui an şcolar, vă dorim succes la admitere şi Bacalaureat, sănătate, fericire dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră.

Preşedinte S.Ş.I.R. Filiala Gorj

prof. dr. Gheorghe Nichifor 

Noua componență a Biroului Executiv al Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj

Filala Gorj a Societății de Științe Istorice din România şi-a ales miercuri, 18 mai 2011, Biroul Executiv Judeţean, această componenţă fiind valabilă până în anul 2015. Iată structura Biroului Executiv:

– prof. dr. Gheorghe Nichifor – preşedinte
– prof. Alexandru Bratu – vicepreşedinte
– prof. Cornel Şomâcu – secretar general

– prof. dr. Gheorghe Gorun – preşedinte Comisie
– prof. dr. Dumitru Hortopan – preşedinte Comisie
– prof. dr. Maria Cochină – preşedinte Comisie
– prof. Andrei Popete-Pătraşcu – trezorier

– prof. dr. Dorina Nichifor – membru
– prof. Vasile Udroiu – membru
– prof. Dorel Şorop – membru
– prof. Marcela Mrejeru – membru
– prof. Albinel Firescu – membru
– prof. Mircea Croitoru – membru

Simpozion: Gorjul – vatră de istorie românească, ediţia a XXVI-a, 18 mai 2011