Predarea Istoriei în școlile din România. Trecut – prezent – viitor (Brașov, 2015)

wpid-romania_map.jpg

La Braşov se desfăşoară în aceste zile cursurile Şcolii de Vară a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, reunită sub tema „Predarea Istoriei în şcolile din România. Trecut-prezent-viitor”. Școala de Vară S.Ș.I.R. urmăreşte perfecţionarea profesorilor de Istorie din învăţământul preuniversitar şi a specialiştilor din domeniu. Cadrele didactice prezente la Braşov au mărturisit că numărul prea mic de ore de istorie nu poate încuraja gândirea elevilor, iar istoria predată acum în şcoli prezintă câteva deficite, care ştirbesc din importanţa evenimentelor istorice. „Numărul de ore alocate prin planul de învăţământ, care a scăzut de la două ore la o oră la cele mai multe clase, exceptând clasa a opta, este prea puţin pentru acumularea unui set de cunoştinţe de cultură generală, şi care până la urmă, fac parte din formarea identităţii fiecăruia dintre noi, dar şi felul de a înţelege ce s-a întâmplat în trecut şi care sunt posibilităţile de a influenţa viitorul”, a declarat prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. Pe lângă creşterea numărului de ore de istorie, specialiştii din domeniu cred că este nevoie de mai multe cărţi istorice în bibliotecile din România. Racordarea istoriei la tehnicile noi de comunicare şi de difuzare a informaţiei este la fel de importantă. „Ar trebui să existe alte metode de a preda istoria, un alt tip de discurs, care să vină în întâmpinarea interesului tinerei generaţii pentru istoria mai concretă, istoria bătăliei, cu personaje şi armament”, a precizat conf. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.

Filiala Gorj a Societății de Științe Istorice din România este reprezentată de o delegație formată din trei cadre didactice: prof dr. Dorina Nichifor, inspector de specialitate I.S.J. Gorj, prof. dr. Marcela Mrejeru și prof. Dorel Șorop.

Cursurile Școlii de vară S.Ș.I.R. 2015

wpid-brasov-panorama-01.jpg

Predarea istoriei în şcolile din România. Trecut – prezent – viitor

Braşov, 20–25 iulie 2015

Instituţie gazdă:

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov

Parteneri:

Societatea de Ştiinţe Istorice din România

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Universitatea „Transilvania” din Braşov

Istoria are un rol cheie în formarea concepțiilor despre lume, valorilor şi atitudinilor fiecăruia dintre noi. Ea influenţează deci comportamentele prezente şi opţiunile pentru viitor. Deşi la dobândirea cunoștinţelor despre trecut contribuie o multitudine de factori – povestirile de familie, lecturile, mass-media, internet-ul, experienţa directă – educaţia şcolară are un rol esențial în îmbogăţirea şi consolidarea acestor cunoștinţe, conferindu-le totodată sens şi sistemicitate.

În pofida însemnătăţii istoriei în asigurarea coeziunii sociale, în România statutul istoriei ca disciplină şcolară este în declin de mai bine de un deceniu şi jumătate. Istoria a fost desconsiderată, considerată învechită, promotoare a unui naţionalism vetust, şi marginalizată. Numărul de ore alocat ei în învăţământul gimnazial şi liceal a fost redus la o oră pe săptămână la majoritatea claselor şi profilurilor, ceea ce ne singularizează negativ printre celelalte ţări europene. Efectele acestei politici iresponsabile a decidenţilor se văd la nivel naţional. Scăderea interesului pentru istorie şi pentru valorile naţionale este una dintre cauzele declinului angajamentului pentru binele comun, subminând astfel solidaritatea și coeziunea socială a României de azi șâşi de mâine.

Școala de vară Predarea istoriei în şcolile din România. Trecut – prezent – viitor îşi propune să faciliteze participanţilor – profesori de istorie din învăţământul preuniversitar, doctoranzi, studenţi şi alte persoane interesate de problematica istorică, dobândirea următoarelor competenţe profesionale:

1. Identificarea şi analiza problemelor actuale ale predării istoriei în școlile din România

2. Regăsirea informaţiilor relevante pentru diverse experienţe istorice de predare a istoriei în şcoală şi contextualizarea acestor experienţe la nivel european

3. Proiectarea unor forme de comunicare eficientă a cunoștințelor istorice, adaptate contextului tehnologic şi specificului de receptare al tinerilor din România secolului XXI

4. Identificarea și prezentarea sistematică a argumentelor și opţiunilor pentru o redresare a statutului disciplinei istorie în sistemul educației publice ca şi în ansamblul societăţii.

Co-directori ai Şcolii de Vară:

Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU, președintele Societății de Ştiințe Istorice din România

Prof. univ. dr. Enikő RÜSZ-FOGARASI, prodecanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Comitet de organizare:

Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA (decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Conf. dr. Cristina GUDIN (Universitatea din București)

Prof. Camil IONESCU (președinte, Filiala Brașov a Societăţii de Științe Istorice din România)

Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU (preşedinte, Societatea de Ştiințe Istorice din România)

Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ (director, Şcoala Doctorală „Istorie. Civilizaţie. Cultură”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Enikő RÜSZ-FOGARASI (prodecan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Prof. Mariana SECHEREŞ (profesor, Colegiul Tehnic „Transilvania” din Braşov)

Lect. univ. dr. Andrei Florin SORA (Universitatea din Bucureşti)

Prof. Monica TAŞCĂ (preşedinte, Comisia de Cenzori a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România)

Prof. dr. Bogdan TEODORESCU (secretar-general, Societatea de Ştiințe Istorice din România)

Participanți: circa 40 membri ai SŞIR din ţară şi 20 din Brașov (cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal, doctoranzi, masteranzi, muzeografi, arhivişti etc.).

Şcoala de vară este recunoscută ca activitate de perfecţionare pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, iar participanții vor beneficia de 10 credite.

Societatea de Ştiinţe Istorice din România a oferit 2 burse care vor constau în participarea gratuită la Şcoala de Vară (subvenţie de 500 de lei, acoperind cazarea, masa şi activităţile propriu-zise), acordate unui profesor din învățământul gimnazial şi unui profesor din învăţământul liceal, în urma unui concurs.